Hlavní menu:

07.04.2009, autor: KOK, kategorie: Centrum Lehovec

Vyjádření MČ k novostavbě prodejního centra Lehovec

Vyjádření MČ k novostavbě prodejního centra Lehovec

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 200/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Novostavba prodejního centra Lehovec včetně přilehlých komunikací".
V přijatém usnesení Rada městské části Praha 14 nemá námitek k předložené dokumentaci k územnímu řízení k novostavbě prodejního centra Lehovec na pozemcích 1288/2, 1288/81 v k. ú. Hloubětín při ul. Kolbenova a Poděbradská a souhlasí s výjimečně s umístěním části parkovací a odstavné plochy v severozápadní části dotčeného pozemku.

Blíže viz situace
http://www.praha14.cz/MC/Obrazky_MC/lehovec/lehovec_mapa.gif?PHPSESSID=r5ubilr85ft0lsefh4ppbdd1b7
Situace objekt prodejního centra Lehovec
http://www.praha14.cz/MC/Obrazky_MC/lehovec/lehovec_mapa_A.gif?PHPSESSID=r5ubilr85ft0lsefh4ppbdd1b7
Situace objekt B
http://www.praha14.cz/MC/Obrazky_MC/lehovec/lehovec_mapa_B.gif?PHPSESSID=r5ubilr85ft0lsefh4ppbdd1b7
Objekt B - řez
http://www.praha14.cz/MC/Obrazky_MC/lehovec/lehovec_rez.gif?PHPSESSID=r5ubilr85ft0lsefh4ppbdd1b7
Vizualizace
http://www.praha14.cz/MC/Obrazky_MC/lehovec/lehovec_vizual.gif?PHPSESSID=r5ubilr85ft0lsefh4ppbdd1b7

-----------------------------------------
Na základě zjišťovacího řízení a dostupných podkladů a informací v rámci zjišťovacího řízení EIA v červnu 2008 dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Polyfunkční budova Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubětín“ nepodléhá dalšímu posuzování.
http://praha14.zeleni.cz/9386/clanek/eia--prodejni-centrum-lehovec-praha-14-k-u-hloubetin---zaver-zjistovaciho-rizeni-zameru/

Navrhovaná stavba budovy prodejního centra v Praze 9 Lehovci je v klínu mezi komunikacemi Poděbradská a Kolbenova. Na pozemcích bývalo dříve zařízení staveniště při výstavbě metra, později autobazar. Ve východním cípu pozemku p.č. 1288/2, se nachází ventilační objekt metra - "komín" vysoký 23,7 m, který je napojen podzemní šachtou na objekty metra. Novostavba je dvoupodlažní, půdorysné rozměry přízemí jsou 47,2 x 37,2 m, rozměry částečného 2NP 7,8 x 9,2 m. Svislé nosné konstrukce tvoří zděné stěny, případně prefabrikovaný skelet s vyzdívkami v halové části stavby. Hala prodejního prostoru bez vnitřních podpor je zastřešena pomocí pultových příhradových dřevěných nosníků na rozpětí 19,3 m. Navržené dispoziční řešení vychází z typové koncepce prodejen Penny. V objektu jsou navrženy tři samostatné provozní jednotky - prodejna Penny Market, řeznictví a kancelářská jednotka.
Se závěry zjišťovacího řízení a obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA475.
Závěry zjišťovacího řízení: PHA475__zjistovaci.pdf
http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA475&file=zjistovaciDOC
Text oznámení záměru: PHA475__oznameni.doc
http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA475&file=oznameniDOC
Informace o oznámení záměru: PHA475__infOznam.pdf
http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA475&file=infOznamDOC

» Přejít na článek Vyjádření MČ k novostavbě prodejního centra Lehovec na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011