Hlavní menu:

19.02.2009, autor: I. Občanského sdružení Hloubětín , kategorie:

Vyjádření I. Občanského sdružení Hloubětín k nepovolené skládce u vozovny DP

I. Občanského sdružení Hloubětín zaslalo 6.2.2009 dopis na Magistrát hlavního města Prahy, který se týká nepovolené skládky u vozovny DP v Hloubětíně. Ve stížnosti požadují odstranění skládky a nebo uvedením prostoru do původního stavu. Vzhledem na rozsah skládky a klimatické podmínky byl stanoven termín na uklizení skládky do konce března 2009.

MOTO: ZA PRAHU KRASNĚJŠÍ

Při ustavení Městské části Praha 14 bylo rozhodnuto, že pozemky při ul. Kbelská v Hloubětíně mezi vozovnou DP hl. m. Prahy a ul. Konzumní zastanou v působnosti Městské části Praha 9.
V té době bylo na tomto pozemku volejbalové hřiště, malé hřiště na kopanou a řada plechových garáží.
V době budováni metra, zejména stanice Hloubětín, ale i směrem na Černý Most, byla hřiště i garáže odstraněny a pozemek byl pak ohrazen a využíván jako zázemí staveniště.
Po dokončeni stavby metra nebylo staveniště zcela odstraněno.
Zůstal plot z vlnitých plechů, které se postupné ztrácejí, včetně ocelových trubek, tvořících plotové sloupky.
V uvedeném prostoru vznikla černá skládka, která je stále rozšiřována.
I. Občanské sdruženi Hloubětín již 10.2.2002 podalo stížnost
v dané věci odboru životního prostředí ÚMČ Praha 14 a po urgenci jejího vyřízeni předsedou uvedeného OS bylo dne 11.2.20O8 tímto odborem zasláno odboru životního prostředí Úřadu m.č. Praha 9 upozornění na zanedbaný stav dotčených pozemků. Ten však písemně ani jiným způsobem na upozornění nereagoval.
Na základě nové stížnosti zaslané dne 5.1.2009 Úřadu m.č. Praha 14 obdrželo OS potvrzeni přijmu stížnosti a dne 12.1.2009 odpověď, že dotčený pozemek se nachází na území m.č. Praha 9. M.Č. Praha 14 není kompetentní kritizovanou záležitost řešit.
Proto postupuje stížnost MČ Praha 9
Výbor I. OS současné dal podnět na úpravu šachty k odvětráni štvanice metra Hloubětín. K tomu dostal odpověď, že větrací šachta je v provozu a plně funkční, zajišťuje odvětráni tunelů metra a v žádném případe touto VŠ nelze ovlivnit průvan u vstupu do stanice metra Hloubětín.
Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy m.č. Praha 9 dopisem informoval o řešeni stížnosti na vznik a stálé rozšiřováni černé skládky ve výše uvedeném prostoru, že bylo provedeno místní šetřeni s fotodokumentaci a na základě zjištěného stavu vyzvali majitele k řádnému úklidu. Mezi majiteli je i MHMP, který má pro tyto účely najmutou firmu ACTQN.
Vzhledem na rozsah skládky a klimatické podmínky byl stanoven termín na uklizení skládky do konce března 2009.

Za výbor I. Občanského sdruženi Hloubětín

Ing. Václav Hollan

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011