Hlavní menu:

11.01.2009, autor: 1. Občanské sdružení Hloubětín , kategorie: 1. OS Hloubětín

Vyjádření 1. Občanského sdružení Hloubětín ke konceptu Územního plánu

Vyjádření 1. Občanského sdružení Hloubětín ke konceptu Územního plánu Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 606/RMČ/2008 "připomínky městské části Praha 14 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy - 1. čtení". Občanské sdružení 1. Občanského sdružení Hloubětín a jeho výbor k usnesení a ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy následující vyjádření:

INFORMACE


V měsíčníku LISTY PRAHY 14 č. 1/2009 je m.j. uvedena zpráva z 53. jednáni Rady městské části dne 2.12.2008 o průběhu jednání a přijatých závěrech ve věci

ÚZEMNÍHO PLÁNU hl.m. Prahy - koncept (1. čtení)

Výbor I. Občanského Hloubětín k tomuto materiálu vydává toto vyjádření:


koncept nového územního plánu hl.m.P. v mnoha směrech dostatečně neřeší vůbec (nebo řeší jen částečně) dlouhodobé existující problémy dopravní obslužnosti a problémy životního prostředí. Neřeší ani problémy, které v blízké budoucnosti vzniknou.

Jedná se zejména o následující:

1. Již od počátku 90. let je předmětem kritiky prohlášení úl. Poděbradská a úl. Kolbenova výpadovými ulicemi na severní a východní dálniční sít aniž by došlo k jakýmkoliv jejich úpravám, aby mohly plnit tuto svou úlohu. Toto rozhodnutí mělo za následek značný nárůst hlučnosti (překračující hygienické normy) i množství výfukových plynů. Tím došlo ke značnému zhoršení životního prostředí v Hloubětíně.
Vzniklá situace je předmětem dlouhodobé kritiky občanů a žádostí o její řešení.
Odpovědní vedoucí pracovníci odboru dopravy MAGISTRÁTU odráží dosud jakékoli požadavky řešení s odůvodněním, že situace bude vyřešena vybudováním Vysočanské radiály.
Ve stejném "duchu" zní např. i odpověď ředitele MAGISTRÁTU ing. M. Trnky ze dne 4. října 2005, na stížnost I. Občanského sdružení Hloubětín, v níž je m.j. uvedeno, že „se zprovozněním Vysočanské radiály se počítá v roce 2008“. K tomu nutno uvést, že dosud není vybudovaná její východní část (m.j. nejsou dořešeny ani majetkoprávní vztahy) a s budováním její západní části (ul. Kbelské k Balabence) se v předloženém návrhu územní ho plánu nepočítá. Ta to část území je označena jako územní rezerva.

2. Napojením ul. Průmyslové na Kbelskou došlo ke značnému navýšen í provozu, a to nejen osobních automobilů, ale i provozu dálkové kamionové autodopravy, což způsobilo zvýšení hluku i množství výfukových plynů a tím další zhoršení životního prostředí. Tyto negativní vlivy byly dále umocněny vstupem do „Schengenského prostoru“.

3. Předložený územní plán vůbec nepočítá s řešením problematiky, která vznikne v souvislosti s vybudováním „velkého rozvojového území Vysočany" (výstavba mnoha tisíc bytů a navazující občanské vybavenosti) od dosavadní zástavby směrem k ul. Kbelská, zejména s jejím dopadem na dopravní situaci v Hloubětíně.

Za výbor I. Občanského sdruženi Hloubětín
Ing. Václav Hollan

» Přejít na článek Vyjádření 1. Občanského sdružení Hloubětín ke konceptu Územního plánu na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Vyjádření 1. Občanského sdružení Hloubětín ke konceptu Územního plánu, 354 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011