Hlavní menu:

22.02.2005, kategorie: Územní plán - platný

Veřejné projednání návrhů změn 06 Územního plánu hl.m.Prahy

Magistrát hlavního města Prahy sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy (SURM) oznamuje vystavení návrhů změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy). Návrh změn 06 ÚP SÚ hl.m.Prahy je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 17.2.2005 do 18.3.2005 včetně, vždy v pondělí - pátek od 9.00 hod. do 15.00 hod., v podatelně SURM MHMP, Hradčanské náměstí 8, Praha 1 a v úředních dnech tj. pondělí a středa v kanceláři č.19 SURM MHMP. Návrh změn 06 obsahuje celkem 575 návrhů změn územního plánu.
Stanoviska, námitky a připomínky (připomínky může podávat každý) k vystavenému návrhu změn 06 je možné podávat do 2.4.2005 včetně.
Prahy 14 se týkají následující změny:
# Číslo změny: Z 972/06, parc. číslo: 2589/1 - 4348 m2 izolační zeleně (IZ) a , přírodní nelesní plochy (ZN) se změní na plochu pro služby a nerušící výroba (VN) (blíže viz obrázek v příloze).
# Číslo změny: Z 973/06, parc. číslo: 2588/1- část - 7604 m2 přírodní nelesní plochy (ZN) ÚSES se změní na čistě obytné (OC), zahrádky a zahrádkové osady (PZO) (blíže viz obrázek v příloze).
# Číslo změny: Z 974/06, parc. číslo: 2588/1,2808/1,2589/1,2589/29 - část - 17089 m2 přírodní nelesní plochy (ZN) se změní na plochu určenou pro služby a nerušící výroba (VN) (blíže viz obrázek v příloze).
# Číslo změny: Z 1159, Praha 20, Praha - Dolní Počernice, při MÚK D11 - Vých.. spojka; lokalita u rybníku Martiňák - 440152 m2, jedná se o změna funkčního využití ploch - rozšíření golfového hřiště (blíže viz obrázek v příloze).

Ke stažení: Obrázky, 1 MB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011