Hlavní menu:

16.09.2020, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Veřejná zakázka - Rekonstrukce komunikace Hůrská

Veřejná zakázka - Rekonstrukce komunikace Hůrská

Městská část Praha 14 zveřejnila informace o veřejné zakázce na rekonstrukci Hůrské ulice. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 5 381 270 Kč bez DPH.

Popis současného stavu

Ulice Hůrská, v úseku mezi ulicí Vajgarskou a Metůjskou, je v nevyhovujícím stavu. Stávající stav povrchu komunikace je porušen množstvím výkopů pro uložení nových či rekonstruovaných inženýrských sítí. Odvodnění a počet vpustí je nedostatečné. Konstrukce komunikace a podloží jsou narušené. Obrubníky jsou po opravách v různých výškových polohách. Vzhledem k podélnému profilu dochází ke koncentraci vody v úžlabí s nedostatečnou kapacitou vpustí a stávající kanalizace.

Popis navrženého řešení

Stávající pojížděný povrch bude odfrézován a nahrazen novými obrusnými vrstvami v tloušťce 9cm. Spára mezi novou konstrukcí komunikace a původní konstrukcí v místě odříznutí a spára mezi novou konstrukcí a obrubníkem budou ošetřeny v celé délce asfaltovou zálivkou. Na asfaltové vrstvy po odfrézování bude proveden spojovací postřik, aby došlo k provázání vrstev. Konstrukce komunikace v místech lokálních poruch s krytem z asfaltového betonu bude po vybourání doplněna po vrstvách a řádně zhutněna Stávající poškozené obruby budou vyrovnané s výměnou poškozených kusů. Bude pročištěna kanalizace.

Blíže viz projektová dokumentace

» Přejít na článek Veřejná zakázka - Rekonstrukce komunikace Hůrská na webu https://ezak.praha14.cz/contract_display_1020.html.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011