Hlavní menu:

01.04.2012, autor: KOK, kategorie: Novinky - Praha 14

Veřejná zakázka - Instalace a opravy dopravního značení

Veřejná zakázka - Instalace a opravy dopravního značení

Na úřední desce zveřejnila MČ P14 výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení na území m.č.Praha 14“

Předmětem této veřejné zakázky na akci „Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení na území m.č.Praha 14“ je:

  • dodávka a instalace nového dopravního značení a zařízení dle požadavků silničního správního úřadu,
  • opravy a údržba již instalovaného dopravního značení na území městské části Praha 14,
  • Instalace zpomalovacích prahů, city bloků a jiných zklidňujících prvků na komunikacích městské části Praha 14,
  • údržba a oprava instalovaných zklidňujících prvků na komunikacích městské části Praha 14,
  • údržba a oprava dopravních zařízeni.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 800 000 Kč bez DPH/rok, tj. 1,600.000 Kč bez DPH/2 roky.

Plnění veřejné zakázky se předpokládá v terminu ode dne 1. 8. 2012 do dne 317.2014 na dobu určitou, a místem plnění předmětu veřejné zakázky na služby jsou komunikace na území m.č. Praha 14.

Zadávací dokumentace bude k dispozici u kontaktní osoby na Úřadě městské části Praha 14, Bří Venclíků C. p. 1073, Praha 9, kancelář č. 605, ( Po+St od 08:00- 12.00 a 13.00-17.30 hod; Út+Čt od 13:00 - 14:30 hod; Pá 08:00 - 11:30 hod). Zadávací dokumentace bude vydána po obdrženi objednávky doručené kontaktní osobě prostřednictvím e-mailu, ve kterém uchazeč uvede identifikační údaje o firmě včetně telefonického spojení. Objednávky podkladů odeslané mimo pracovní dny se považují za doručené 1 následující pracovní den. Zadávací dokumentace bude vydána 3 pracovní den po obdržení objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Nabídky budou přijímány v podatelně Úřadu městské části Praha 14, úl. Bří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9, a to v pracovní době:

  • Po, St od 7:30-18:00 hod,
  • Út, Čt od 7:30 - 15:00 hod, Pá 7:30 - 14:00 hod.

Lhůta k podání nabídek končí dne 18.4. 2012 v 15,°° hod. V případě zaslání kurýrní poštou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu je rozhodující okamžik doručení nabídky do podatelny Úřadu městské části Praha 14, nikoliv předání nabídky kurýrní službě anebo držiteli poštovní licence podle zvláštního předpisu.

» Přejít na článek Veřejná zakázka - Instalace a opravy dopravního značení na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011