Hlavní menu:

06.02.2012, autor: EURO č. 6/2012 JAN HRBÁČEK, kategorie: Zajímavosti z tisku

Ukončete výplaty, příští stanice Kypr

Ukončete výplaty, příští stanice Kypr

Z pražského dopravního podniku se za éry Martina Dvořáka vytahovaly stamiliony Poslední operaci za čtvrt miliardy korun město zastavilo.

Pochybná provize z jízdenek dodávaných firmou Neograph je jen kapkou v objemu peněz, které dlouhodobě odtékají z Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Bývalý generální ředitel DPP Martin Dvořák tvrdí, že přepravní firma díky outsourcování služeb vydatně šetří. „Spousta těch věcí byla vysoutěžená. Když to srovnáme s minulostí, tak nástup těchto firem znamenal automaticky úsporu," říká Dvořák. Nicméně poskytování zakázek úzké a propojené skupině obchodních subjektů vyvolává spíše podezření, že se DPP ocitl ve ždímačce. A koordinovaný spolek neváhá využít každé příležitosti, aby vlastníkovi firmy, jímž je hlavní město Praha, i cestujícím pustil žilou.

POKLAD JMÉNEM OUTSOURCING

Klíčem k vyvádění peněz z dopravního podniku prostřednictvím nevýhodných kontraktů byl většinou outsourcing. Služby, které si společnost v minulosti zajišťovala sama, údajně s vidinou úspor svěřovala vzájemně propojeným firmám. Nadační fond proti korupci už na některé případy upozornil, zmínil zejména pražského podnikatele a lobbistu Iva Rittiga. Rittig byl podle Nadačního fondu proti korupci příjemcem 17 haléřů z každé prodané papírové jízdenky do pražské MHD, navíc je přes zástupce statutárních orgánů spojen s dalšími firmami - velmi často sídlícími na Kypru - které z DPP ždímaly další miliony korun. Rittig v tom ale nejspíše „nejede" sám. Už delší dobu Prahou kolují informace o angažmá Romana Janouška při dojednávání nákupu tramvají, které dodává plzeňská Škodovka (viz Zdroj příjmů pro šedou zónu).

Za co se tedy platilo a platí? Za poskytování různých služeb, třeba vymáhání pokut od černých pasažérů, prodej jízdenek či opencard a správu interních systémů DPP. „Věřím, že rozkrytí této kauzy znejistí podvodníky v naší zemi a především povzbudí všechny, kteří se snaží bojovat s korupcí," komentoval odhalení praktik v DPP předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček.

Jakmile současné vedení pražského magistrátu pochopilo, že ze společnosti nekontrolované mizejí velké sumy peněz, management postupně odvolal. Martin Dvořák pro jistotu rezignoval sám. Dohledám všech úniků peněz, nicméně nebude pro akcionáře jednoduché. Problémem bude i vypovězení pochybně na-smlouvaných služeb. Velký kus práce však má před sebou hlavně policie, která se pokouší finanční machinace v DPP rozklíčovat.

SVĚTELNÁ REVOLUCE

Jedním z podezřelých kontraktů byl například nedávno chystaný nákup LED žárovek, v němž šlo o obměnu osvětlení ve veřejných prostorách DPP. Světelná revoluce měla stát minimálně 250 milionů korun a výběrové řízení bylo podle informací týdeníku Euro ušito na míru předem vybranému výherci. Pražský magistrát ale coby majoritní vlastník společnosti po upozornění na nevýhodnost zakázky a její podivné aspekty nechal letos v lednu transakci zrušit.

Výběrové řízení s názvem Prostá obměna stávajících světelných zdrojů za LED technologie vypsal dopravní podnik loni 20. listopadu. Jenže zpracované znalecké posudky Tomáše Maixnera, Jakuba Černocha a Jany Lepší poukázaly na řadu problémů, například že by obměna nepřinesla úsporu provozních výdajů. Znalci upozornili, že by se neprodloužila životnost svítidel a výrazně by klesla intenzita osvětlení - měrný výkon by poklesl až o 60 procent. A samo pilotní měření osvětlení bylo podle znalců naprosto nekvalifikované a neprůkazné.

Bývalý šéf DPP Martin Dvořák má na kontrakt jiný názor. „Pointa byla v tom, že přijde firma, vymění žárovky, sama to kompletně zaplatí a dopravní podnik by to měl několik let splácet z úspory elektrické energie. My jsme nedělali žádné blbosti, že bychom z kapsy vyndali sto milionů a nějaké spřátelené firmě je nadělili. Ať ty příběhy a ty zadávací dokumentace někdo studuje," obhajuje projekt Dvořák.

LÁKAVÉ HMOTY

V prosinci roku 2008 uzavřel generální ředitel DPP Martin Dvořák smlouvu se společností s ručením omezeným Koreo, přejmenovanou v lednu 2009 na CS Com Sys. Za „externí správu řídicích systémů v oblasti palivového hospodářství a v oblastech s tím souvisejících" platí dopravní podnik měsíčně 1,5 milionu korun bez DPH, celková hodnota zakázky je 192 milionů korun bez DPH.

Firmu Koreo v době uzavření smlouvy vlastnila kyperská společnost Certonia Tra-ding Limited, v roce 2009 přešlo vlastnictví na další firmu se sídlem na Kypru Gavolux Limited. Ve statutárních orgánech společnosti Koreo alias CS Com Sys působili od vzniku v červenci 2008 právníci advokátní kanceláře Šachta & Partners David Michal a Karolína Ba-báková, kteří se Ivu Rittigovi starají o byznys. S Rittigem je spojen také Ferdinand Uberall, který právníky střídal na postu jednatele firmy v srpnu 2008.

Uberall skutečného vlastníka firmy odhalit nehodlá. Prý to není nikdo veřejně nebo politicky činný. „Soukromé údaje nebudeme zveřejňovat. NechťsijeRandák vyhledá sám," odpověděl. Sdílnější byl pouze ohledně spolupráce jeho firmy s DPP. „Jde o outsourcing externí správy čerpacích stanic Dopravního podniku. Na zakázku bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, kterého jsem se se společností Koreo CCS Com Sys) účastnil. Nabídka podaná touto společností byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a následně jsem byl, jakožto statutární zástupce, vyzván k uzavření odpovídající smluvní dokumentace," vysvětlil Uberall.

Na dotaz, zda figuruje i v jiných společnostech, které mají uzavřeny kontrakty s DPP, opět neodpověděl. „Všechny společnosti, kde jsem figuroval či figuruji, pokud měly vztahy s veřejnou správou, tak se tak dělo/děje zcela transparentně a legálně. Nevím, proč bych měl jejich seznamy zveřejňovat, opětovně vás odkazuji na Randáka -vy se s ním zajisté snadno domluvíte," uvedl. Iva Rittiga prý osobně nezná, ale zahlédl ho na jednom vánočním večírku advokátní kanceláře Šachta & Partners. „Což je oboje asi podezřelé. Nikdy jsem žádné jeho společností nespravoval a ani s ním nepodnikal, ani pro něj nepracoval," tvrdí Uberall.

David Michal ze Šachta & Partners tvrdí, že jde o spiknutí proti jeho kanceláři řízené Karlem Randákem. „To, co se teď děje, je pouze a jenom špinavá diskreditační kampaň, kterou rozpoutal Karel Randák proti naší kanceláři, protože mu stojíme v cestě v realizaci jeho jiných zadání - politického na Rittiga a dalších -manipulaci s Nadačním fondem proti korupci; osobního od Michaely Křeslové (bývalé manželky šéfa DPP) na Martina Dvořáka. Všimněte si, že se to v médiích jen hemží slovy, jako je .podezření', ,vyvedení', ,neprůhlednosť. Nikdo netvrdí, že by někdo něco na DPP ukradl, poskytl neexistující nebo předražené plnění, případně nějak manipuloval s výsledky zakázek," £ prohlašuje Michal.

Do centra dění je prý postavena advokát ní kancelář Šachta & Partners a mezi jejími 400 klienty jsou malována propojení za posledních deset let. „Naši klienti jsou konfrontováni s útržky dokumentace ukradené z jejich bankovních spisů. Mají možnost buď naprosto rozkrývat své vztahy, anebo to nedělat a být po randákovsku osočováni z podezření," pokračuje právník. Otázka týdeníku Euro na vztah s Ferdinandem Ůberallem podle Michala naprosto zapadá do uvedeného scénáře. „Je to člověk, právník, kterého znám téměř celý svůj život. Jsou společnosti, kde jsme v minulosti pracovali společně anebo stále pracujeme. Jsou společnosti, kde pracuje s jinými lidmi, některé znám, některé ani neznám. Prostě ideální kandidát na další podezření," dodává Michal.

ZDENKA ZA ČTYŘI MILIONY

Neméně zajímavé zisky vybraným firmám generoval marketing, který dopravní podnik outsourcoval. Za akci Jízdenka Zdenka zaplatil DPP 3,762 milionu korun, přestože dodavatel - společnost Rencar Praha - podle všeho nevzešel z výběrového řízení. (DPP má v Rencar Praha 28procentní podíl, zbytek podílu patří přes „eseróčko" Europlakat německé společnosti Aussenwerbung Tschechien -Slowakei Beteiligungs.)

O propagační akci za bezmála čtyři miliony korun se na Internetu nikde nedočteme, zato zarazí fakturované položky. Například práce hostesek a asistentů stála 1,5 milionu, výroba

dvacetistránkové infobrožury formátu A5 přišla na více než 960 tisíc korun, kostým chodící karty na 387 tisíc. V představenstvu Rencar Praha seděl v době uzavírání smlouvy marketingový ředitel DPP Jan Svoboda, nedávno dosazený na post obchodního ředitele České televize.

Další faktura z účetnictví DPP, která se objevila na veřejnosti, byla vystavena na spo-

lečnost T.T.V. v ceně 2,222 milionu korun. Jaké služby tato firma dopravnímu podniku poskytla, není známo. Nicméně nitky se opět sbíhají přes bývalé zaměstnance dopravního podniku u Jana Svobody. Ten odmítl, že by šlo o předražené zakázky. „Vše bylo v pořádku, v Rencaru jsem působil za dopravní podnik, nemám s těmi věcmi žádný problém," řekl týdeníku Euro Svoboda s tím, že se nechce stát dalším aktérem kauzy Martina Dvořáka.

VÝNOSNÍ ČERNÍ PASAŽÉŘI

DPP byl soukromými firmami postupně zcela rozebrán. Outsourcováno bylo vymáhání pohledávek za černými pasažéry, prodej jízdenek prostřednictvím SMS, prodej papírových jízdenek i předplacených opencard.

Vymáhání pohledávek za černými pasažéry Dopravní podnik předal neznámé firmě se skrytými vlastníky Tessile ditta. Jak se později ukázalo, polovičním vlastníkem firmy se stal Dvořákův dlouholetý podřízený Martin Horák, který se na čas stal ekonomickým ředitelem DPP.

Dopravní podnik tají, kolik pohledávek společnosti Tessile ditta po dobu mandátní smlouvy odprodal. Metropolitní přepravce před nějakým časem pouze přiznal, že zhruba třetina pohledávek (od roku 2003 vždy přes 200 tisíc odhalených černých pasažérů) se vymáhá. Protože týdeník Euro vyžádané informace nezískal oficiální cestou, pokusil se o to alespoň neoficiálně. „Ročně se průměrně žalovalo přibližně šedesát tisíc pohledávek a zhruba třicet tisíc žalob se podařilo vymoci," řekl týdeníku Euro zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

Pojďme si tedy alespoň od oka vypočítat, jak lukrativní tento byznys je. Jestliže vycházíme ze sumy 30 tisíc úspěšně vysouzených pohledávek ročně a vynásobíme ji částkou 5100 korun - tedy odměnou společnosti - vychází nám roční obrat firmy 153 milionů korun ročně. A za dobu patnáctiletého kontraktu 2,295 miliardy korun. Tessile ditta je nicméně patrně prázdná firma, protože pokuty podle zjištění týdeníku Euro fakticky vymáhala brněnská společnost Tessile ditta services, v níž je tentýž Martin Horák předsedou dozorčí rady.

„Nejsem vlastníkem ani jedné z uvedených společností. Ve společností Tessile dítta, která má obchodní kontrakt s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, jsem do 19, března 2010 působil jako místopředseda představenstva. Na valné hromadě 31. března jsem zastupoval padesátiprocentního akcionáře Romana Ambrože. Společnost Tessile ditta services není nijak majetkově provázána se společností Tessile ditta a nemá obchodní kontrakt s dopravním podnikem," sdělil týdeníku Euro Horák.

„To je typický případ, u Tessille ditta máte 100 procent nominálu, ještě máte dopředu peníze na úctě, ze kterého si můžete strhávat. Máte nulové náklady a srovnejte si, jak to bylo před nástupem té firmy. Co je na těch příbězích špatně?" diví se bývalý šéf DPP Martin Dvořák.

ta & Partners. Zářena byla v květnu loňského roku zrušena, nástupnickým subjektem se stal Crowsnest. Dopravní podnik tají, kolik ze skutečné ceny elektronické jízdenky (24 a 32 korun) Crowsnest inkasuje. Neoficiální zdroje ale uvádějí až čtyři koruny z jedné SMS jízdenky.

RUDÍ KONĚ V POPŘEDÍ

Příběhem vyvádění peněz z pražského dopravního podniku se táhnou bývalí příslušníci komunistické rozvědky, kteří zakrývají skutečné majitele firem odsávající z podniku peníze. Úzkým spolupracovníkem Iva Rittiga je například Peter Kmeť, který působil před rokem 1989 jako rezident rozvědky v New Yorku. Další kolegy z této služby - Vladimíra Sittu a Jana Janků - můžeme nalézt ve fir-

LEPŠÍ JE JEZDIT NA ČERNO.

Prostřednictvím prodeje jízdenek unikají z pražského dopravního podniku peníze magistrátu i běžných cestujících.

Zajímavým zdrojem příjmů je i provozování SMS jízdenek. U počátku projektu stojí společnost Crowsnest, která jako jediný uchazeč získala na přelomu let 2008 a 2009 dlouhodobý kontrakt s DPP. Po určitou dobu ji vlastnila advokátka Simona Pastrnková, koncem roku 2009 se za jediného majitele prohlásil Milan Jelínek. Ten působil do loňského února jako předseda představenstva společnosti Erika, která v Česku rozjížděla audiotextové služby. Vlastníkem 55 procent akcií Eriky je firma Zářena a jejími statutárními orgány opět procházeli spolupracovníci Iva Rittiga - hlavně zástupci kanceláře Šach-

mě Neograph spojené s kauzou předražených jízdenek. Oba byli zařazeni v 52. odboru komunistické rozvědky, jehož sférou působnosti byly USA a Latinská Amerika.

Jiného bývalého komunistického špiona nalezneme ve firmě, která dostala od dopravního podniku zakázku na prodej jízdenek a opencard v prodejnách umístěných v metru. Jednatelem společnosti Gross Point, jejímž vlastníkem je kyperská firma Coun-tertop Limited, je Pavel Švarc. Ten byl zařazen v nelegální rozvědce do teritoria Evropy. Na internetu je možné se o Pavlu Švarcovi dočíst následující informace: „Po ukončení vyso-

ké školy v roce 1989 a krátkém působení ve sféře cestovního ruchu začal v roce 1991 podnikat svým jménem. Působil jako poradce několika zahraničních společností (např. britských Anstruther Propertíes, Top Ten Bingo, Agro-met, holandských Versluis International Ta-xes a Taxatout Financial Services či rakouské Frantschach Packaging) a řady českých firem zejména v oblastech finančního řízení podniků. Je držitelem mezinárodního certifikátu International Education Society v oboru taxa-tion consultant. Pavel Švarc zastává současně funkci ředitele společnosti. Hovoří anglicky a rusky." To, že vystudoval Vysokou školu Sboru národní bezpečnosti a že je specialistou v zakrývání vlastnických struktur, se ale v jeho stručném životopise nedočteme.

Zakázka s DPP je jediným kontraktem společnosti Gross Point ve veřejné správě. Firma byla dle dostupných údajů vybrána v rámci elektronické dražby a hodnota kontraktu na prodej jízdenek přesahuje s DPH 356 milionů korun. „Tam proběhla standardní soutěž a máme dvojnásobný počet míst a dvojnásobnou pracovní dobu. Ta propojování s Ivem Rittigemjsou spekulace, které mi samozřejmě vadí, ale ať to někdo rozkryje. Ale ne novináři, Randák a Křeslová, ale policie. Je to celé absurdní, nikdo se nehrabe v podstatě těch příběhů. Každý separátní příběh má svoje logické vysvětlení - úsporu. Srovnejte, jak to bylo, jak to je teď, ajsem si jistý, že všechny akce přinesly snížení nákladů a větší efektivitu," dodává bývalý ředitel DPP Martin Dvořák.

I přes závažnost zpráv o svérázném hospodaření Dopravního podniku se nelze vyhnout otázce, proč se kompromitující dokumenty dostávají na světlo právě nyní. Spekulace, které se objevují v médiích, i spousta informací, které Nadačnímu fondu proti korupci poskytli neznámí dobrodinci, totiž nesou jednoznačné znaky operace. A jejím cílem má být nejspíše velkoplošná mediálně-poli-tická likvidace Iva Rittiga. Jsme svědky brat-rovražedné války mezi takzvanými kmotry? Týdeník Euro se chtěl s Ivem Rittigem sejít a všechny okolnosti případu podrobně probrat. Rittig to však odmítl.

KAUZY DOPRAVNÍHO PODNIKU

Zdroj příjmů pro šedou zónu

Praha má prý jeden z nejlepších systémů veřejné dopravy na světě. Pokud se do toho počítá i způsob, jakým tečou peníze z Dopravního podniku hlavního města Prahy do šedé zóny, pak to určitě platí. Stačí projít seznam kauz, které se za poslední roky okolo dopravního podniku vynořily.

STARÁ DOBRÁ OPENCARD

Kauza, která zůstane s dopravou v hlavním městě spojena stejně jako opakující se špatný vtip. Původní náklady, odhadované od roku 2005 do roku 2008 na necelých 90 milionů, se nakonec přiblížily 800 milionům korun jen do zaběhnutí projektu. V roce 2009 navíc audit odhalil nevýhodnost podepsaných smluv, z nichž hlavní zisky plynuly firmě Haguess a dalším společnostem spojeným s pražským podnikatelem Romanem Janouškem.

OSA PRAHA-PLZEŇ

O spolupráci dopravního podniku s plzeňskou Škodovkou by se daly psát romány. Už v roce 2006 se začaly do Prahy dodávat tramvaje T14 Porsche. Celkem 60 tramvají za čtyři miliardy korun ale vykazuje extrémní poruchovost. Ze statistik z loňského února vyplývá, že každá sedmá tramvaj byla nepojízdná. Za 250 vozů nejnovějšího typu For City zase DPP zaplatí až 20 miliard, přičemž smlouvy se nedají vypovědět ani v případě finanční tísně. Jak se nedávno ukázalo, vliv v plzeňské Škodě měl až donedávna Martin Roman, blízký přítel Martina Dvořáka.

PODEZŘELÉ AUDITY

Kontroverzní byla i spolupráce dopravního podniku se známou poradenskou společností BNV Consulting. Ta v letech 2006 a 2007 prováděla v podniku audity na základě netransparentních zakázek v ceně přibližně deseti milionů korun. O tuto zakázku se zajímala i policie. BNV Consulting tehdy navrhla zdražení obyčejné jízdenky z 20 na 33 korun a propuštění 890 zaměstnanců, což způsobilo ostré protesty odborářů. Jednatel firmy Radek Novotný byl navíc v letech 2008 a 2009 zároveň ředitelem Transformačního projektu v dopravním podniku.

PŘEDRAŽENÉ JÍZDENKY

Ani papírové jízdenky neunikly podezření. Jejich dodání zadal dopravní podnik bez výběrového řízení firmě Neograph. Jak později zjistila nadace Oživení, firma měla podepsanou zprostředkovatelskou smlouvu, díky níž 17 haléřů z každéjíz-denky končilo na Britských Panenských ostrovech. Nadační fond proti korupci nedávno přišel s obviněním, že tyto peníze (řádově desítky milionů korun) plynuly středočeské šedé eminenci ODS Ivu Rittigovi.

RADY PRO TURNIKETY

V roce 2009 uzavřel dopravní podnik smlouvu s firmou Alseda za poradenské služby při instalaci turniketů v metru. Ve vedení firmy působila v letech 2005 až 2010 podnikatelka Jana Lútken, která figurovala ve skandálu prodeje emisních po-volenek na Slovensku. Za firmu navíc podepisoval smlouvu právník Peter Kmet', spjatý se společností z Britských Panenských ostrovů Cokeville Assets. Jde o stejnou firmu, jejímž prostřednictvím měly proudit peníze z prodaných lístků Ivu Rittigovi.

PATENT NA ZDI

Nejčerstvější přírůstek do rodiny kauz spojených s Britskými Panenskými ostrovy jsou licenční poplatky za obrazovky na stěnách metra. Majitelem patentu a zároveň příjemcem peněz je firma Bit-media, jejímž předsedou představenstva je opět právník Peter Kmet'. Firma koupila patent v roce 2007 v době, kdy byly obrazovky kvůli finanční nevýhodnosti vypnuté. Dopravní podnik odmítá sdělit, kolik za licenci platí.

OTAZNÍK NAD AUTOBUSY

Nakupovat ve velkém se vyplatí? V Praze těžko. Za 720 autobusů od SOR Libchavy, která patří do holdingu ovládaném J&T, má hlavní město zaplatit celkem 4,5 miliardy korun. Podle auditu z loňského roku je však jeden autobus až o půl milionu dražší ve srovnání s cenou, za niž nakupují jiná města. Primátor Bohuslav Svoboda nedávno hovořil o vypovězení zbylých smluv tendru. (pih)

Jan Svoboda - NEMÁM PROBLÉM

Současný obchodní ředitel České televize Jan Svoboda působil ve společnosti Rencar Praha za dopravní podnik. Firma sice fakturovala DPP předražené služby, ale Svoboda ve výrobě dvacetistránkové brožury za milion korun nespatřuje nic nekalého.

NA DRUHÉ STRANĚ

Na odhalování nestandardních obchodních praktik v pražském dopravním podniku se velkou měrou podílí Nadační fond proti korupci, který zakládal a vede šéf představenstva akciové společnosti RSJ Karel Janeček (vlevo). Jeho otec, který firmu RSJ zakládal, kdysi pracoval pro komunistickou rozvědku. Podle informací z Archivu

bezpečnostních složek působil jako druhý tajemník federálního ministerstva zahraničních věcí na rezidentuře totalitní rozvědky ve Stockholmu, tudíž by teoreticky mohl znát některé z aktérů kauzy dopravního podniku.

Pravou rukou Janečka v nadačním fondu je bývalý příslušník Bezpečnostní informační služby a za sociálnědemokratických vlád šéf civilní rozvědky Karel Randák (vpravo). Jeho stopu můžeme zachytit například v aféře Toskánsko, kde hráli klíčovou roli převážně pravicoví politici a jejich „kamarádi" z byznysu. Randák je mimo jiné úzce spojen s obchodníkem a šéfem politické inciativy ANO 2011 Andrejem Babišem.

DPP byl soukromými firmami postupně zcela rozebrán. Outsourcováno bylo vymáhání pohledávek za černými pasažéry, prodej jízdenek a další služby

Zdroj: EURO č. 6/2012 6.2.2012

JAN HRBÁČEK

Ke stažení: Ukoncete_vyplaty_pristi_stanice_Kypr_01_EURO_c_6_2012-1.jpg, 375 kB;
Ukoncete_vyplaty_pristi_stanice_Kypr_02_EURO_c_6_2012.jpg, 494 kB;
Ukoncete_vyplaty_pristi_stanice_Kypr_03_EURO_c_6_2012.jpg, 447 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011