Hlavní menu:

14.06.2009, autor: KOK, kategorie: Tiskové zprávy

Tisková zpráva - Stavbě rezidence Lehovec hrozí demolice

Tisková zpráva občanského sdružení Kyjský občanský klub ze dne 15. června 2009

Proti stavbě protestovali místní občané a občanská sdružení již od roku 2004. Deset občanů podalo námitky proti této stavbě Odboru výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 a další námitky a připomínky podala dvě občanská sdružení (Kyjský občanský klub a Občanské sdružení Hloubětín). Občané také apelovali i na vedení radnice Prahy 14, aby realizaci projektu zabránilo.

Soud dal občanovi zapravdu až letos na konci března 2009, ačkoliv žaloba byla podána již v roce 2006, bezprostředně po vydání územního rozhodnutí. V žalobě proti územnímu rozhodnutí na nástavbu objektu domu služeb nazvanou „Dům služeb Lehovec – stavební úpravy na byty a kanceláře, žalobce zastupoval advokát Ondřej Tošner. „Soud konstatoval, že se žalovaný Magistrát hl. m. Prahy nevypořádal se všemi námitkami žalobce uvedenými v jeho odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního orgánu, včetně námitek, ke kterým se nevyjádřil ani odbor výstavby a dopravy v Praze 14 při vydání rozhodnutí. Potvrzuje se tak, že územní řízení na rekonstrukci domu služeb na Lehovci bylo nezákonné,“ řekl Ondřej Tošner.

„Jedním z důvodů, proč soud zrušil územní rozhodnutí na umístění stavby „Dům služeb Lehovec – byty a kanceláře“ je fakt, že úřady nebrali v potaz připomínky a námitky účastníků územního řízení. Daly sice občanům a občanským sdružením šanci se vyjádřit, ale připomínkami se nezabývali a ani je nerozhodli při vydání rozhodnutí,“ komentuje situaci Ing. Jiří Feřtek. „Předpokládáme, že toto pochybení musí být v novém projednávání napraveno.“ pokračuje.

Jiří Kramář z občanského sdružení Kyjský občanský klub uvádí, že veřejnost hlavně popudil způsob, jakým bylo nyní nezákonné rozhodnutí vydáno. Od roku 2003 byla nemovitost, kdysi sloužící jako občanská vybavenost, za nečinného přihlížení nového majitele postupně devastována. Úřady, které jsou podle zákona povinny chránit zájmy jak občanů, tak i životního prostředí, pod záminkou zabránění další devastace, umožnily schválení investorského záměru motivovaného pouze ziskem, bez ohledu na připomínky občanů a dopadu na okolní zástavbu.

„Vývoj kauzy je doslova prošpikován nezákonnostmi ze strany Odboru výstavby a dopravy Prahy 14, Magistrátu hl. m. Prahy a zákulisními jednáními investora. Lze jen spekulovat o důvodech, proč úřad ve snaze vyjít vstříc soukromé firmě, opomíjí veřejný zájem, názor občanů, podané námitky účastníků řízení a zejména platné zákony“, komentuje kauzu Ing. Jiří Feřtek z občanského sdružení Kyjský občanský klub.

Neustálé problémy s touto stavbou jsou již od roku 2003, pokračovaly v průběhu vyklízení nebezpečného odpadu ze stavby a demoličních prací a jsou také po zahájení vlastní stavby. Prach a hluk obtěžuje občany v okolí stavby a v mnohých případech dochází i k poškozování jejich majetku.

Připomínky se týkaly zejména rozporu stavby s územním plánem (umístění části stavby nad hlavní silnicí procházející pod stavbou), míry zastavění pozemku, nevhodnost umístění stavby pro umístění bytů, nevhodnost zásahu do krajinného rázu a rozporů s dalšími obecnými požadavky na výstavbu.

Tento rozsudek Městského soudu v Praze, který zrušil územního rozhodnutí na stavbu „Dům služeb Lehovec – stavební úprava na byty a kanceláře“ nyní rezidence Lehovec, proto zajisté spustí vlnu dalších rozhodnutí, která budou mít za následek zastavení stavby a zbourání stavby. V zahraničí jsou tyto postupy běžné.

Historie kauzy

10.2.2004 - Oznámení o zahájení územního řízení ve věci umístění stavby „Dům služeb Lehovec – stavební úprava na byty a kanceláře, OVD Úřadu MČ Praha 14

17.6.2004 - Rozhodnutí o přerušení řízení – do 9.7.2004, OVD Úřadu MČ Praha 14

13.10.2004 - Rozhodnutí – zastavení řízení – nedodání dokumentace, OVD Úřadu MČ Praha 14

20.1.2005 - Rozhodnutí – zrušení rozhodnutí a vrácení věcí k novému projednání, OST Magistrát hlavního města Prahy

10.5.2005 - Oznámení o zahájení pokračování územního řízení, OVD Úřadu MČ Praha 14

6.6.2005 - Připomínky a námitky k návrhu umístění stavby „Dům služeb Lehovec – stavební úprava na byty a kanceláře“

10.10.2005 - Územní rozhodnutí - č.j. OVD/1050/05/VYBJ, OVD Úřadu MČ Praha 14

20.10.2005 - Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby „Dům služeb Lehovec — stavební úpravy na byty a kanceláře“

14.11.2005 - Oznámení o podaném odvolání a výzva k vyjádření, OVD Úřadu MČ Praha 14

12.6.2006 - Územní rozhodnutí - č.j.:MHMP 271968/2005/OST/Vo/Bd, OST Magistrát hlavního města Prahy

17. 8. 2006 - Žaloba na zrušení rozhodnutí o umístění stavby Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 12. 6. 2006, č. j. MHMP 271968/2005/OST/Vo/Bd

30.3.2009 - Rozsudek Městského soudu v Praze o zrušení rozhodnutí o umístění stavby Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 12. 6. 2006, č. j. MHMP 271968/2005/OST/Vo/Bd

Více informací naleznete také na: http://www.praha14jinak.cz/

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Rezidence-Lehovec

Kontakt:

Jiří Feřtek – zastupitel MČ Praha 14: 724 335 332

Jiri.Fertek@seznam.cz

» Přejít na článek Tisková zpráva - Stavbě rezidence Lehovec hrozí demolice na webu http://www.praha14jinak.cz/.

Ke stažení: Tisková zpráva občanského sdružení Kyjský občanský klub ze dne 15. června 2009, 208 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011