Hlavní menu:

01.07.2016, autor: Mělnická radnice (zpravodaj rady města) 7-8-2016, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Stanovisko společnosti České přístavy a. s. k naplňování podmínek a platnosti EIA

Stanovisko společnosti České přístavy a. s. k naplňování podmínek a platnosti EIA

Společnost České přístavy a. s. vypracovala v roce 2009 Dokumentaci záměru „Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník“ o posouzení vlivu na životní prostředí EIA. K této dokumentaci bylo Krajským úřadem Středočeského kraje vydáno 28. 5. 2010 pod č.j. 168887/2009/KUSK souhlasné stanovisko, které je v současné době platné. Tuto platnost potvrdil Krajský úřad středočeského kraje svým „Závazným stanoviskem k ověření souladu“ č.j. 072402/2015/KUSK ze dne 5. 8.2015.

Manipulace kontejnerů ve veřejném přístavu Mělník je prováděna dle zákona č. 114/95 Sb. o vnitrozemské vodní dopravě ve znění pozdějších předpisů. Veřejný přístav Mělník je klíčovým přístavem, určeným v TEN-T transevropsky významných dopravních cest na Labsko-vltavské vodní cestě, která je rovněž zahrnuta v TEN-T. Přístav Mělník je v TENT jako jediný ve Středočeském kraji a je klíčový nejen pro spotřebitele zboží, ale také pro mnohé průmyslové a zemědělské podniky. Rovněž je jediným kontejnerovým terminálem ve Středočeském kraji a rozsáhle ulevuje pozemním komunikacím.

Přístav Mělník stojí tedy mnohem výše v hierarchii transevropské dopravy než mnohé silnice. Zákon 114/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů vychází z mnohostranné mezistátní smlouvy AGN o vnitrozemských vodních cestách, který jako přirozená centra pro kombinovanou (hlavně kontejnerovou) přepravu pověřuje vnitrozemské přístavy. Na základě Rozhodnutí Státní plavební správy z 15. 7. 2003 (nabylo právní moci 5. 8. 2003) jsme povinni vytvářet a udržovat podmínky pro překlad zboží mezi jednotlivými dopravními módy. Kombinovaná doprava je nejpreferovanější s ohledem na to, že převádí zboží ze silniční na ekologicky šetrnější železniční a vodní dopravu. Hlavní trasa z a do námořních přístavů jde po železnici nebo vodě a po silnici jdou jen lokální návozy a rozvozy. České přístavy, a. s. plní za Českou republiku povinnosti z mezinárodních smluv a každý zájemce o kombinovanou dopravu musí být u nás nediskriminačně obsloužen. Není proto myslitelné nevyhovět zákazníku RCO-CSKD ze skupiny rakouských

státních drah v jeho požadavku překládat v k tomu stanoveném veřejném přístavu kontejnery.

Manipulace se provádějí na pozemkových parcelách, které jsou manipulačními plochami (viz katastr nemovitostí). Manipulační plocha na parcele č. 2354/1 je navíc jediným manipulačním zázemím pro železniční stanici Mělník-Labe. Manipulace zde šetří dopravní zátěž (silniční nebo železniční po vlečce) po městě.

Společnost České přístavy a. s. rozšířením manipulačních ploch a prodloužením vlečkových kolejí (oboje je prováděno pouze v rámci schválené Dokumentace EIA) sleduje zefektivnění manipulace s kontejnery, a tím snížení dopadu na město Mělník. Provoz kontejnerového terminálu nikdy v minulosti a ani v současné době nepřekračuje hodnoty, které byly uvedeny v Dokumentaci EIA, která byla Krajským úřadem Středočeského kraje schválena. Čísla jsou patrná z tabulky na konci článku.

V návaznosti na výstavbu a opravy komunikací v Mělníku a rychlý příchod železničního operátora ze skupiny rakouských státních drah do přístavu Mělník v lednu tohoto roku dochází k problémům s průjezdností města po silnici i z důvodu častého stahování závor před přístavem. České přístavy proto zavádějí, po dohodě s šéfem českého národního železničního operátora ČD Cargo Ing. Bednárikem, od poloviny června organizační opatření, která značně sníží počet vjezdů a výjezdů vlaků do přístavu. Měsíčně půjde o snížení o 136 – 144 průjezdů lokomotiv.

Ihned po získání stavebního povolení prodloužíme kolej v nové úrovni stoleté vody (nové plochy významně zpevňují protipovodňovou hráz), aby se ucelené vlaky vešly do hloubi přístavu. Současně měříme a řešíme hlukovou zátěž. Investiční akce Ekologizace kontejnerového terminálu s instalací dvou elektrických jeřábů také sníží počet manipulací vysokozdvižnými naftovými vozíky. Věříme v dobré pokračování spolupráce s městem Mělník tak, jak tomu bylo např. i při prosazení a budování přímého vjezdu do přístavu z mostu dálničního převaděče a při protipovodňové ochraně města.Ing. Miloslav Černý
předseda představenstva společnosti
České přístavy, a. s.

» Přejít na článek Stanovisko společnosti České přístavy a. s. k naplňování podmínek a platnosti EIA na webu http://www.melnik.cz/.

Ke stažení: Stanovisko společnosti České přístavy a. s. k naplňování podmínek a platnosti EIA, 472 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011