Hlavní menu:

05.05.2008, autor: KOK, kategorie: Rezidence Lehovec

Stanovisko hygieny pro stavbu rezidence Lehovec

Stanovisko hygieny pro stavbu rezidence Lehovec Hygienická stanice hlavního města Prahy - Pobočka Praha- sever vydala společnosti TERRA OPTIMUM spol. s r. o. stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě Rekonstrukce a dostavba bývalého Domu služeb Lehovec.

Hygienická stanice hlavního města Prahy ve svém stanovisku souhlasila s předloženou projektovou dokumentaci a vydaný souhlas váže na splnění stanovených podmínek pro stavbu.

Mezi podmínkami pro provedení stavby je stanoveno, že hluk ze stavební činnosti vč. demolice a související dopravy nesmí v chráněném venkovním prostoru staveb překročit v době od 7.00 hod. do 21. 00 hod. hygienický limit, tj. LAeq.T 65 dB.

Ve vydaném stanovisku je dále uvedeno, že v předloženém projektu je hlukové posouzení dané lokality a výpočet hluku z dopravy na komunikaci Slévačská vůči řešenému objektu. Předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku z dopravy v chráněném venkovním prostoru stavby nepřesahuje významně hygienický limit 50 dB, předpokládá se překročení hygienického limitu v denní době uprostřed obvodových stěn v severní a západní fasádě. Vzhledem k tomu, že v denní době mají být hodnoty překročeny téměř o 10 dB a v noční době překročeny o 5 dB je formulace ve stanovisku „nepřesahuje významně hygienický limit 50 dB“ zavádějící.

Ve stanovisku HS také není hodnoceno zvýšení hluku vlivem výjezdu z parkoviště v 1. NP, provozem ve Slévačské ulici a zvýšením objektu o dvě nová nadzemní podlaží na objekt panelového domu v Kukelské ulici. Tento dům nemá okna příslušné zvukové izolace a také plášť budovy nemá správně dimenzovanou neprůzvučnost pláště budovy a v obytných místnostech nebudou dodrženy požadované úrovně imisí hluku. Garáže v 1. NP také nejsou zvukově odděleny od okolní zástavby. Provoz bude hlukem a emisemi ovlivňovat pohodu bydlení v zástavbě rodinných domků a na pozemcích jejich vlastníků.

Ke stažení: Stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy - Pobočka Praha- sever - 1 strana, 226 kB;
Stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy - Pobočka Praha- sever - 2 strana, 152 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011