Hlavní menu:

01.07.2009, autor: KOK, kategorie: Územní plán - platný

Schválení konceptu změn vlny 07 územního plánu

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 370/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 ke konceptu změn vlny 07 ÚP SÚ HMP - změny č. Z 1891/07 a Z 1918/07.

Rada MČ Praha v usnesení nesouhlasí se změnou č. Z 1891/07, která navrhuje rozšíření plochy kontejnerového překladiště DZ1 o plochu vloženou z výhledového horizontu (po roce 2010), tj. o funkce zahradnictví (PZA), louky a pastviny (NL) na funkce překladiště, kontejnerové terminály, nákladové obvody (DDN) s nelesní plochou (ZN), i když zatím zmenšenou o část ležící na východ od ul. Průmyslové a přímým napojením na komunikaci Průmyslová v k. ú. Kyje.

Rada MČ Praha v usnesení požaduje podmínit rozvoj území DZ1 dle stávajícího platného ÚP SÚ HMP realizací dopravních staveb úseku 511 a 510 silničního okruhu kolem Prahy, rekonstrukcí Kbelské (i s přestavbou křižovatky Kbelská x Poděbradská a Kbelská x Kolbenova) a přeložkou I/12, aby se eliminovalo riziko zvýšené nákladní dopravy v obytných území ve východní oblasti Prahy.

Rada MČ Praha v usnesení zásadně nesouhlasí s ponechání změny č. Z 1918/07 ve výhledu (po roce 2010) a doporučuje pokračovat v projektu trasy západní části Vysočanské radiály dle "jižní" varianty.

» Přejít na článek Schválení konceptu změn vlny 07 územního plánu na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011