Hlavní menu:

19.11.2016, autor: Devítka 11/2016, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

S modernizací železniční tratě Praha 9 souhlasí, s rozšiřováním její kapacity nikoliv

S modernizací železniční tratě Praha 9 souhlasí, s rozšiřováním její kapacity nikoliv

Snahou Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) je zvýšit kapacitu železniční trati mezi stanicemi Praha-Libeň a Praha-Malešice. Plánuje proto výstavbu nové dvoukolejné části trati s mimoúrovňovým křížením s železniční tratí Praha-Kolín. O tomto záměru jsme již v Devítce podrobně informovali loni, stejně jako o tom, že městská část Praha 9 spolu s obyvateli Hrdlořez, jichž by se výstavba dotkla nejvíce, a občanskými sdruženími vznesla proti zamýšlené stavbě připomínky v procesu EIA.

Připomeňte jen, že v železniční stanici Praha-Libeň by nová dvoukolejná trať navazovala na stávající nákladovou skupinu a před malešickým tunelem se napojila na stávající jednokolejnou trať Praha-Libeň – Praha-Malešice. Stavba dvoukolejného mimoúrovňového křížení trati mezi Libní a Hrdlořezy nad kolejemi spojujícími Prahu a Kolín by měla být dlouhá 4,030 kilometru, z toho délka nové trati je 1,997 km. S jejím zahájením počítá SŽDC v letech 2019–2020.

Proces EIA

Městská část Praha 9 spolu s obyvateli Hrdlořez a občanskými sdruženími vznesla v loňském roce proti zamýšlené stavbě připomínky v procesu EIA. (EIA, Environmental Impact Assessment, tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí, je označení pro studii, jejímž cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná.)

Připomínky se týkaly především výstavby nadstandardně vysokého mostu, který je plánován na území přírodního parku Smetanka. Svou výškou by most nežádoucím způsobem ovlivnil krajinný ráz parku. Navíc by musely být vykáceny stovky stromů a až 2000 m2 keřů. Přitom Magistrát hlavního města Prahy i Praha 9 se snaží upravit území tak, aby co nejvíce vyhovovalo rekreačním účelům a zachovalo si svůj přírodní charakter. Stavba nové trati, ale i následný provoz na ní by také zatížily životní prostředí v Hrdlořezech, kde se obytná zástavba v posledních letech rozrůstá a kde se již dnes hladina hluku pohybuje na hranici norem. V neposlední řadě by stavba nové trati neúměrně zatížila komunikace v Praze 9, po nichž by byl nákladními auty přepravován výkopový a stavební materiál.

Neúměrné dopravní zatížení, ničení přírodního parku, nepřípustná hlučnost přetrvávají V září letošního roku, po projednání připomínek v prvním kole procesu EIA, se MČ Praha 9 znovu vyjadřovala k modernizaci traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice. I přes doplnění dokumentace k tomuto projektu ze strany SŽDC putoval na Ministerstvo životního prostředí ČR dopis s týmiž připomínkami.

„Bohužel intenzita staveništní dopravy, tak jak ji dnes navrhuje SŽDC v Hrdlořezích a části Vysočan, je neadekvátní,“ konstatuje radní pro dopravu a životní prostředí Prahy 9 Tomáš Holeček.

„Stejně tak je pro naši městskou část nepřijatelné navrhované rozsáhlé kácení stromů a dřevin v přírodním parku Smetanka a lokalitě Hořejší rybník, které by mělo značný negativní vliv na místní flóru i faunu.“

MČ Praha 9 nesouhlasí ani s výsledky akustického posouzení dopadu železniční stavby, protože nebere v úvahu připravovanou výstavbu zhruba 900 bytů v Hloubětíně, a to v blízkosti železniční tratě, kde však není plánována stavba protihlukové stěny. „Nepřípustnou hlučnost ze stávajícího provozu železniční tratě na nádraží Libeň nebo v Hrdlořezích řešíme již mnoho let, bohužel bez úspěchu,“ dodává Tomáš Holeček a pokračuje: „V květnu 2014 jsme na základě stížností občanů bydlících v Českomoravské a Poděbradské ulici v blízkosti nádraží nechali změřit hladinu hluku. Výsledek? Hygienický limit pro noční dobu byl překročen. Nechali jsme proto zpracovat návrh protihlukových opatření v okolí drážního tělesa nádraží Libeň při ulici Poděbradská a při ulici Českomoravská, ale vše zůstalo jen na papíře. Více než deset let také řešíme nepřípustnou hlučnost v okolí ulic Před Mosty, Za Mosty a Jívová s drážním úřadem. Přes veškeré jeho sliby se nic nestalo. Slibované výsledky nepřinesla ani modernizace železničního úseku Praha-Libeň – Úvaly. Proto městská část požaduje umístit v úseku trati ulice U Elektry do podjezdu k železničnímu tunelu pod ulicí Českobrodská protihlukový tunel.“

Jeho vyjádření potvrzují také slova předsedy kontrolního výboru Prahy 9 Miloslava Hanuše: „Mám informace, že i podle servisní organizace SŽDC jsou už nyní u některých hrdlořezských domů překročené limity pro hluk. Jak se přesto může SŽDC za této pro obyvatele tíživé situace snažit o navýšení především nákladní přepravy? Kromě vykácení tisíců keřů a stromů o neuvěřitelné hmotě téměř 3500 tun by se stavba rovněž stala nevábnou dominantou okolí. A to nejen Hrdlořez, ale také Vysočan a Hloubětína,“ dodává zastupitel Hanuš.

Se záměrem SŽDC nesouhlasí ani MČ Praha 10 Podobné stanovisko k modernizaci traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice jako MČ Praha 9 zastává také MČ Praha 10. Představitelé obou městských částí shodně vítají modernizaci stávající železniční tratě, která by přispěla ke snížení hlučnosti v jejím okolí, ale jsou proti dalšímu zvyšování kapacity nákladní železniční dopravy ve městě, jež se negativně podepisuje na životním prostředí. Požadují proto, aby řízení EIA dále pokračovalo.

» Přejít na článek S modernizací železniční tratě Praha 9 souhlasí, s rozšiřováním její kapacity nikoliv na webu http://portal.cenia.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011