Hlavní menu:

20.01.2005, kategorie: Rezidence Lehovec

Rozhodnutí ve věci odvolání společnosti LAMO spol.r.o. proti rozhodnutí o zastavení územního řízení "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře".

Společnost LAMO s.r.o. se 15.10.2004 odvolala proti rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 o zastavení územního řízení "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře". Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy jako odvolací orgán vydal rozhodnutí, ve kterém rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 o zastavení územního řízení ruší a vrací věc k novému projednání a rozhodnutí.
Stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy v rozhodnutí uvádí, že předložená dokumentace dokládá rozsah stavby neúplně a navrhovatel (LAMO s.r.o.) musí doplnit všechny potřebné podklady. mimo jiné v dokumentaci chybí souhlas vlastníků pozemků a staveb přímo dotčených stavbou a zařízením staveniště, stanovisko odboru památkové péče, stanovení radonového indexu, vyjádření Dopravního podniku Prahy, nejsou vyjasněny majetkoprávní vztahy (nosné sloupy ve Slévačské ulici), nebyl správně určen okruh účastníků řízení (vlastníků pozemků) apod.
Na mnoho z těchto nedostatků upozornil i Kyjský občanský klub (dne 30.3.2004) při podání připomínek a námitek k navrhované stavbě Slévačská čp. 752. Tyto připomínky se objevily také v podaných připomínkách od I. Občanského sdružení Hloubětín, SBD Severní město a další občanů bydlících v nemovitostech sousedících s navrhovanou stavbou.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011