Hlavní menu:

20.08.2010, kategorie: Domy v Lednické ulici

Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba 5 bytových domů v Lednické ulici

Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba 5 bytových domů v Lednické ulici

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba 5 bytových domů“ u Lednické ulice. Jedná se o novostavbu s třemi nadzemními podlažími o celkové kapacitě 88 jednotek, která je umístěna u zástavby rodinných domků podél Broumarské a Rožmberské ulice.

Jedná se o novostavbu 5 bytových domů o jednom podzemním a s třemi nadzemními podlažími o celkové kapacitě 88 jednotek, včetně vjezdů do garáží, komunikace, chodníků, zpevněných ploch, parkovacích stání, přístřešků pro popelnice, venkovní a parkové úpravy, rozvodů NN a slaboproudů, vodovodního a kanalizačního řadu, čerpací stanice splaškových vod včetně výtlačného potrubí, přeložky vodovodu, STL plynovodu, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a likvidace dešťových vod vsakováním, oplocení předzahrádek, přípojky inženýrských sítí. Stavba bud umístěna na pozemcích parc.č. 184/1, 793/36, 793/106, 2711, 175, 2675, 2688/1 v kat.území Kyje při ul.Lednická, Broumarská a zařízení staveniště.

Bytové domy B1, B2 a B5 budou obdélníkového půdorysu o rozměrech 26,00 m x 17,85 m a každý obsahuje 18 bytových jednotek. Bytové domy B3 a B4 budou obdélníkového půdorysu o rozměrech 23,50 m x 17,85 m a každý obsahuje 17 bytových jednotek. Max. výška hřebenů bude 10,70 m výška říms bude 8,5m. Fasády objektů budou opatřeny omítkou v barvách žlutá, šedivá, zelená, sokl viladomů bude omítnut brubozrnou omítkou v barvě tmavě šedé, výplně otvorů budou plastové bílé, střešní krytinu bude tvořit drážková plechová krytina z titanzinkového plechu.

Dopravní napojení souboru staveb bude provedeno prostřednictvím nové komunikace z ulice Lednické, uvnitř souboru jsou navrženy přístupové místní obslužné komunikace s šířkou 6 m a jednostranný chodník šíře 2,0 m. Nově budovaná vozovka bude ze zámkové dlažby, odstavná stání budou s povrchem zámková dlažba v kombinaci se zatravňovacími tvárnicemi, komunikace pro pěší budou provedeny ze zámkové dlažby.

K projektu pro stavební povolení přiloží investor k posouzení podrobnější podklady s výpočtem hluku ze stavební činnosti a související dopravy vč. návrhu protihlukových opatření, která zajistí, že v chráněném venkovním prostoru staveb nebude docházet při realizaci stavby k překračování hygienického limitu L aeq 65 dB a způsob ochrany vnitřních chráněných prostor před hlukem pronikajícím zvenčí, který nesmí překročit hygienický limit L aeq,T 40 dB v době od 6.00 – 22.00 hod. a L aeq,T 30 dB v době od 22.00 – 6.00 hod.

» Přejít na článek Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba 5 bytových domů v Lednické ulici na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: 5BD-ul.-Lednicka-navrh-7.jpg, 422 kB;
5BD-ul.-Lednicka-UPn-4.jpg, 469 kB;
5BD-ul.-Lednicka-vizual-5.jpg, 398 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011