Hlavní menu:

12.12.2009, autor: KOK, kategorie: Komunitní plánování

Projekt Zdravá městská část - místní Agenda 21 na Praze 14 začíná

Městská část Praha 14 přistoupila v roce Do projektu jsou Zdravá městská část - místní Agenda 21 je v Praze zapojena Praha-Libuš a Písnice, Praha-Slivenec, Praha-Dolní Počernice (od roku 2008), Praha 7 a Praha 18 a nyní je také zapojen projekt Zdravá městská část - místní Agenda 21 na Praze 14.

Rada městské části Praha 14 usnesením č. 380/RMČ/2009 a Zastupitelstvo dne 29.09.2009 usnesení č. 47/ZMČ/2009 přijaly usnesení k členství MČ Praha 14 v asociaci Národní síť zdravých měst (NSZM) a přistoupení k realizaci Agendy 21 na místní úrovni. Politickou garanci nad projektem převzal starosta městské části.

Rada městské části Praha 14 dále přijala usnesení č. 632/RMČ/2009 k návrhu na zřízení komise "Projektu Zdravá městská část - místní Agenda 21" (PZM - MA 21) a plánu zlepšování PZM - MA 21.

V tomto usnesení Rada městské části Praha 14 schválila komisi PZM - MA pro zajištění realizace PZM - MA 21 (podle přílohy č. 1). Koordinátorem Projektu Zdravá městská část - místní Agenda 21 (PZM - MA 21) Jana Špatenku, referent KS OÚR.

http://www.praha14.cz/Usneseni/Rada/2009/12/632p_78MR.rtf

Rada městské části Praha 14 dále schválila plán zlepšování PZM - MA 21 na městské části Praha 14 pro rok 2010 který je součástí přílohy č. 3.

http://www.praha14.cz/Usneseni/Rada/2009/12/632p3_78MR.rtf

-----------------------------------------------------------

Co to je Národní síť zdravých měst?

V roce 1988 iniciovala OSN – světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice.V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních českých měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR).

NSZM je dnes mezinárodně certifikovaná organizace, která zastřešuje desítky municipalit - měst, obcí, krajů a také mikroregionů.

Pojmem „zdravou“ může být označena municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá životním prostředím, zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.

Jaké jsou přínosy členství v NSZM?

- zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO)

- využití principů a doporučení EU a OSN pro kvalitní udržitelný rozvoj městské části

- využití informací a služeb k získávání finančních zdrojů (dotace, fondy EU)

- možnost výměny zkušeností v ČR i v zahraničí

- využití pomoci při zpracování a řízení kvalitní strategie rozvoje municipalit

- možnost spolupráce s odbornými partnery v ČR i v zahraničí

- zlepšení image pro tuzemské i zahraniční návštěvníky

V současné době jsme ještě „nováčky“ této organizace a naší snahou bude postoupit v hierarchii NSZM o stupínek výše a stát se tak její zkušenou a uznávanou částí.

Jaké jsou vize Zdravého města?

- udržitelné město

- město pro děti

- zdravý život jako hobby

- město jako domov

- město informací a technologií

- prosperující město

- naše město stojí za to vidět

Neoddělitelnými pojmy v souvislosti s členstvím v NSZM jsou :

Místní agenda 21 (MA 21)

MA 21 je progresivní metoda, která zastřešuje zvyšování kvality veřejné správy a vede k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.

Správné uplatnění MA 21 by mělo přinést kromě kvalitnější a efektnější práce veřejné správy i řadu přidaných hodnot – spokojenost obyvatel, jejich zapojování do veřejného života i do spolurozhodování o věcech veřejných a o strategii rozvoje obce.

Komunitní plánování (KP)

Komunitní plán nebo také „Plán zdraví a života“ je dohoda, která formuluje problémy z pohledu veřejnosti, přičemž jsou sledovány všechny oblasti s vlivem na kvalitu života

a zdraví obce, města či regionu. KP vzniká tzv. procesem „plánování odspodu“ za účasti

a zapojení veřejné správy, odborníků a zástupců široké veřejnosti a je důležitým podkladem pro tvorbu strategického plánu konkrétní municipality.

Data Plán

Představuje informační databázový nástroj Národní sítě zdravých měst, který slouží zdravým obcím, městům a regionům k tomu, aby dovedly přehledně a efektivně řídit procesy ve veřejné správě. V podstatě se jedná o zapracování střednědobých a dlouhodobých investičních záměrů a dalších procesů, souvisejících s výkonem veřejné správy včetně jejich financování, osobní zodpovědnosti a možnosti kontroly veřejností.

Databáze Dobrá Praxe

Pomáhá shromažďovat, systematicky třídit a poté nabízet jednotlivé příklady dobré praxe zájemcům z řad státní správy a samosprávy, neziskovým organizacím, soukromému sektoru, ale i jednotlivcům z řad veřejnosti.

Udržitelný rozvoj

Velmi často se můžeme setkat s konstatováním, že udržitelný rozvoj je odpovědí na stále se prohlubující negativní důsledky působení člověka na tuto planetu a její jednotlivé složky. Podstatou udržitelného rozvoje je sladění sociálního, environmentálního a ekonomického pilíře lidské společnosti tak, aby současná generace neohrožovala uspokojováním svých potřeb možnosti a schopnosti příštích generací uspokojovat své vlastní potřeby.

Viz také odkazy:

http://www.praha-dolnipocernice.cz/zdrava_mestska_cast.htm

Plán zlepšování DP 04 2009

http://www.praha-dolnipocernice.cz/data/Plan%20zlepsovani%20DP%2004%202009.doc

Připravované_projekty 2009 – final

http://www.praha-dolnipocernice.cz/data/Pripravovane_projekty%202009%20-%20final.doc

Dataplán Dolní Počernice

http://dataplan.info/index.shtml?apc=2070171q

Národní síť zdravých měst ČR

http://www.nszm.cz/

» Přejít na článek Projekt Zdravá městská část - místní Agenda 21 na Praze 14 začíná na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011