Hlavní menu:

07.05.2008, kategorie: Havarijní plánování

Projednání Bezpečnostní zprávy Společnosti Flaga Český Plyn

Projednání Bezpečnostní zprávy Společnosti Flaga Český Plyn

Oddělení krizového řízení vydalo na úřední desce oznámení k veřejnému projednání Bezpečnostní zprávy Společnosti Flaga Český Plyn, s.r.o. Plnírny PB Praha Satalice z důvodu fůze společností Český Plyn, Satalice spol. s.r.o. (původně Český Plyn k.s.) a Český Plyn s.r.o. Bezpečnostní zpráva bude uložena po dobu 30 dnů na Úseku krizového řízení Úřadu městské části Praha 14 se sídlem Bří. Venclíků 1072, Praha 9. V této lhůtě může každá fyzická nebo právnická osoba do Bezpečnostní zprávy společnosti Flaga Český Plyn s.r.o. Plnírny PB Praha Satalice nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie. Po uvedenou dobu může taktéž každá fyzická a právnická osoba uplatnit písemné vyjádření k bezpečnostní zprávě.

----------------------------------------------------------

Co je to havarijní plánování?

Velké průmyslové podniky nakládající s nebezpečnými chemickými látkami jsou povinny mít vypracován systém prevence závažných havárií. Tento systém je upraven zákonem č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Uvedený zákon má za cíl:

- předcházet vzniku závažných chemických havárií, - dojde-li přesto k havárii, minimalizovat její následky a včas varovat a ochránit obyvatele.

Pod režim zákona o prevenci závažných havárií spadají podniky (zařízení), které jsou projektovány (je tedy nerozhodné skutečné množství látky) na výrobu, používání nebo skladování látky uvedené v příloze k zákonu č. 353/1999 Sb., a to v množství, které převyšuje limity pro tyto látky nebo jejich kombinace tam uvedené, resp. uvedené látky by v případě havárie v zařízení mohly v tomto množství vzniknout. Jedná se o nebezpečné látky, které jsou toxické, výbušné či hořlavé ad.

Podle Zákona č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami, jsou společnosti Český Plyn k.s. a LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Praha, které jsou umístěny na teritoriu Prahy 14, zařazeny do skupiny B, z čehož provozovatelům vyplývají tyto povinnosti:

  • zpracovat bezpečnostní zprávu,
  • zpracovat vnitřní havarijní plán,
  • vypracovat písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování,
  • zpracovat písemné podklady pro vypracování vnějšího havarijního plánu,
  • zpracovat plán fyzické ochrany objektu.

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování

Blíže viz také Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování (obsahuje stručný popis výrobní činnosti podniku, vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, způsob Vašeho varování a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje).

http://www.praha14.cz/info/kriz_rizeni/cp_satalice.pdf

Ke stažení: Zona_hav_plan_Satalice_mapa.jpg, 643 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011