Hlavní menu:

03.04.2008, kategorie: Autodrom Kyje

Proč se plánuje výstavba autodromu v Kyjích?

Důvodem proč společnost Autodrom Most chce stavět autodrom v sousedství hřbitova v Kyjích začíná být jasnější. Poslanecká sněmovna schválila nové paragrafy, které prošly jako "přílepek" k zákonu o autoškolách, který si vynutil Brusel proto, aby Češi zavedli přísnější školení pro řidiče z povolání. Zákon platí od dubna, část s odmazáváním bodů od září 2008.
O co se vlastně jedná? Řidiči, kteří nasbírali celkem méně než deset trestných bodů za menší přestupky ohodnocené nejvýš pěti body (tedy třeba za nerozsvícená světla či překročení povolené rychlosti), si budou moci částečně umazávat trestné body tím, že absolvují školení bezpečné jízdy na okruzích.
Schválená změna zákona vznikla na popud dvou velkých firem - HCT a Max Cars, které školu bezpečné jízdy provozují. Společnost HCT.CZ, a.s. (http://www.hct.cz/)provozuje školu smyků (http://www.hct.cz/planek_Most.htm), například na Polygonu Most (http://www.polygon-most.cz/)provozovaném společností AUTODROM MOST a.s.(http://www.autodrom-most.cz/).
Proto tedy takový zájem společnosti AUTODROM MOST a.s. o úplatný převod či pronájem pozemků parc. č. 2651, 2652/1, 2654 a 2655 v k. ú. Kyje. Zajímavé je, že i přes nesouhlasné vyjádření odborných útvarů (nesoulad umístění s územním plánem, umístění nadřazené sítě technické infrastruktury, včetně ochranných a bezpečnostních pásem, překročení imisních limitů, další nárůst liniové dopravy v této lokalitě i bez tohoto záměru (obytná zástavba v okolí) a umístěné v těsné blízkosti Kyjského hřbitova), Rada MČ Praha 14 usnesením č. 656/RMČ/2007 vyslovila souhlas, s tímto záměrem MHMP, pronajmout nebo prodat tyto pozemky společnosti AUTODROM MOST, a. s. pro vybudování autodromu.
Vyhláška ministerstva je prý napsána tak, aby zvýhodnila jednu soukromou společnost, a vůbec nemyslí na řidiče. Zdroj: zpravodajství TV Nova 23.3.2007. Blíže viz video.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011