Hlavní menu:

20.01.2019, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Připomínky územní studie lokality Na Hutích - do 31.1.2019

Nejpozději do konce termínu zveřejnění na úřední desce Magistrátu lil m Prahy, tj. do 31. 1. 2019 včetně, lze k územní studii uplatnit připomínky.
Připomínky územní studie lokality Na Hutích - do 31.1.2019 Nejpozději do konce termínu zveřejnění návrhu územní studie „Lokality na Hutích, Praha – Kyje“, na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, tj. do 31. 1. 2019 včetně, lze k územní studii uplatnit připomínky.

Připomínky podávejte písemnou formou (s náležitostmi dle odst. 2. § 37 správního řádu: v případě fyzické osoby: jméno, příjmení datum narození a místo trvalého pobytu či adresa pro doručování; v případě osoby právnické: název nebo obchodní firma, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj, sídlo či jiná adresa pro doručování) do:

    podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo
    zašlete na adresu: Magistrát hlavního města Prahy odbor územního rozvoje Jungmannova 29 111 21 Praha
    nebo datovou schránkou MHMP (opatřeno elektronickým podpisem): 48ia97h

Územní studie Na Hutích. Praha-Kyje byla zpracována ve dvou variantách.

Varianta „A" je určena pro rozhodování v území tedy v souladu splatným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jako ÚP SÚ HMP).

Varianta „B", která není v souladu s ÚP SÚ HMP, představuje vlastní názor zpracovatele na výhledové možnosti využití řešeného území. Tato varianta by případně mohla sloužit jako podklad pro změny ÚP SÚ HMP.

Většina řešené lokality se nachází v zastavitelném území ve kterém lze předpokládat stavební rozvoj. Předkládaná územní studie navrhuje možnosti tohoto rozvoje a stanovuje podrobnější pravidla pro výstavbu.

V elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na www.praha.eu, přímý odkaz

Ke stažení: Navrh_uzemni_studie_Lokalita_Na_Hutich_Praha_-_Kyje-8.jpg, 83 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011