Hlavní menu:

26.04.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Připomínky ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy – MČ Praha 14

Pražský územní plán je dnes v České republice nepochybně unikátem. Paralelní změny starého územního plánu a příprava nového znamenají různé termíny k podávání připomínek a řadu dalších termínů veřejných projednání. Jednou z fází pořizování územního plánu je i zpracování konceptu územního plánu hl. m. Prahy, který byl předložen k projednání a připomínkování.
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 606/RMČ/2008 „připomínky městské části Praha 14 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy - 1. čtení“ s přílohou ve které jsou připomínky ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy.
http://www.praha14.cz/Usneseni/Rada/2008/12/606_53MR.htm
http://www.praha14.cz/Usneseni/Rada/2008/12/606p_53MR.rtf
Připomínky ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy byly projednány a MČ obdržela zápis s návrhem vyhodnocení připomínky od zpracovatele a dohodnutý způsob vypořádáni.
MČ P14 nesouhlasí především s:
1. s rozšířením kontejnerového překladiště Malešice o plochu ve stávajícím územním plánu zařazenou do výhledu a s jakýmkoliv napojením na Průmyslovou, či Objízdnou v k. ú. Kyje - tuto připomínku považuje městská část Praha 14 za zásadní
2. se zařazením západního úseku Vysočanské radiály (od komunikace Kbelské k Balabence) do územní rezervy, požaduje tento úsek zařadit do návrhu ÚPn - tuto připomínku považuje městská část Praha 14 za zásadní
3. s funkční plochou DK podél východní strany komunikace Bryksova, požaduje zachovat plochu ZL dle stávajícího ÚPn - tuto připomínku považuje městská část Praha 14 za zásadní
Zdůvodnění zpracovatele územního plánu u rozšířením kontejnerového překladiště Malešice a jeho nahrazení novým pojmem centrum city-logistiky je zavádějící.
„V rámci konceptu ÚP byla potvrzena do návrhového období územní rezerva ze stávajícího ÚP, který zde původně vytvořil rezervu pro seřaďovací nádraží jako náhradu za rušené kapacity v Praze. Návrhová plocha ve stávajícím ÚP byla vyhrazena jako náhradní lokalita za nákladové nádraží Žižkov jako zásadní podmínka pro umožnění jeho funkční transformace. Výhledové však seřaďovací nádraží již není sledováno, v konceptu ÚP je plocha vyhrazena pro situováni městského distribučního centra (city-logistiky), nikoliv pro expanzi kontejnerového terminálu.
V rámci zpracovaného materiálu Strategie city-logistiky byly v rámci území města vytipovány lokality pro umístění městských distribučních center pro alternativní způsob zásobováni města zbožím v kombinaci železnice - dodávkový rozvoz. Nejednalo by se o logistické centrum, které je zásobováno intenzivní kamionovou dopravou. Kritérii byla vazba na páteřní železniční tratě, optimální poloha vůči centru města a napojeni na komunikační síť. Pro východní část města byla vyhodnocena jako jediná použitelná pravé výhledová železniční plocha v návaznosti na železniční terminál kombinované dopravy v Malešicích.
Z ostatních sledovaných city-logistických center je v ÚP potvrzena lokalita Smíchov a eventuelně je ještě zvažována lokalita u žst Krč.
Konkrétní napojeni překladiště a terminálu city logistiky na komunikační síť koncept UPn neřeší-je mimo podrobnost UPn.“

Další podrobnosti viz přiložené dokumenty.

Ke stažení: Projednání připomínek ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy – MČ Praha 14, 124 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011