Hlavní menu:

06.12.2009, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Překračování imisních limitů oxidu dusičitého v Kyjích

Dopravní zatíženost ve městech, hustota automobilového provozu a počet vozidel projíždějících po městských komunikacích, stále narůstá. Souběžně s tím významně narůstají emise znečišťujících látek z dopravy, hlukové zatížení a pochopitelně následný negativní vliv na životní prostředí a městskou populaci. Měřící stanice Kyjský hřbitov eviduje systematické překračování limitů oxidu dusičitého (NO2) v Kyjích. Viník je znám – nadměrná dopravní zátěž, která neustále narůstá s další zástavbou.

Z tabulky vyplývá, že limit 40 ug/m3 NO2 byl v roce 2007 překročen v 9 měsících z 12, v roce 2008 překročen v 8 měsících z 12 a v roce 2009 v 6 měsících z 9 uveřejněných. Kysličníky dusíku jsou silně karcinogenní a vznikají při kompresi ve válcích spalovacích motorů. Limit 30 ug/m3 pro ekosystémy je překračován systematicky.

Imise oxidu dusičitého (NO2)

Měřící stanoviště

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

průměr

Kyjský hřbitov 2009

49,5

41,5

41,1

36,7

40,2

43,1

38

39,0

40,3

Kyjský hřbitov 2008

53,2

50,9

44,5

38,2

37,7

43,0

39,3

44,3

41,9

47,2

41,4

38,6

43,35

Kyjský hřbitov 2007

43,4

42,2

48,3

42,7

41,2

37,5

38,7

42,7

45,9

42,2

41,3

37,2

41,94

Pozn.: Měřící stanice Kyjský hřbitov je umístěna 10m od hrany komunikace Broumarská (krytá zdí+ částečně zeleň).

Hodnoty imisních limitů udává Nařízení vlády č. 350/2002, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

Limity pro oxid dusičitý (NO2)

Účel vyhlášení

Parametr/Doba průměrování

Hodnota imisního limitu

Mez tolerance roční

Datum účinnosti

Ochrana zdraví lidí

aritmetický průměr/ kalendářní rok

40 µg.m -3 NO 2

16 µg.m-3 (40 %)

1.1.2010
2007

Ochrana ekosystémů

aritmetický průměr/ kalendářní rok

30 µg.m -3

0

14.8.2002

Roční mez tolerance je od 1. ledna 2003 snižována tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.

Zdroj: http://www.praha14.cz/

http://www.praha14.cz/info/ovzdusi/ovzdusi_imise_info.html?PHPSESSID=ds7hmirelmdt552dbcq2pl7kf0

Oxidy dusíku NOx

Termínem oxidy dusíku (NOx) je označována směs oxidu dusičitého - NO2 a oxidu dusnatého – NO. Jsou součástí emisí z každého spalování, zejména ze spalování fosilních paliv a z výfukových plynů. Při spalování je uvolňován hlavně NO, který se vzdušným kyslíkem dále oxiduje na NO2.

Oxidy dusíku patří do skupiny fotochemických oxidantů spolu s ozonem (O3) a dalšími látkami. Za účasti těkavých organických látek a slunečního záření vytvářejí fotochemický smog. V reakci s polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) vytváří oxid dusičitý jejich nitroderiváty, což jsou látky mutagenní a karcinogenní.

» Přejít na článek Překračování imisních limitů oxidu dusičitého v Kyjích na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011