Hlavní menu:

22.02.2011, autor: KOK, kategorie: Novinky - Praha 14

Praha má rozpočet na rok 2011 – některé investice jsou i na Praze 14

Praha má rozpočet na rok 2011 – některé investice jsou i na Praze 14

Pražští zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2011. Schodek je přibližně devět miliard korun. Příjmy jsou 37,4 miliardy korun, výdaje 46,4 miliardy. Nejvíc peněz spolknou Blanka, čistička a metro A. Některé investice se týkají také Prahy 14.

Rozpočet, kde na jedné straně jsou příjmy ve výši 37,4 mld. korun a na druhé výdaje 46,4 mld., představitelé koalice označují za úsporný a vyrovnaný. Největší strategické investice města jsou prodloužení trasy metra A, tunelový komplex Blanka a Ústřední čistírna odpadních vod. Ty si vyžádají téměř pět miliard, celkem půjde letos na strategické investice 6,9 miliardy.

Celkem 20 miliard korun půjde na oblast dopravy. Některé investice také směřují na Prahu 14.

Zásadní investicí na Praze 14 pro zlepšení dopravní obslužnosti a nížení negativních důsledků dopravy je stavba spojky Lipnická-Ocelkova. Realizací této veřejně prospěšné stavby je jejím včasným zprůjezdněním se má redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí - Hutí po zprovoznění mimoúrovňové křižovatky Vysočanské radiály s ulicí Lipnickou, a to svedením dopravní zátěže na touto stavbou vybudovaného komunikačního spojení. Stavba má délku 1,1 km s vybudováním jednoho drážního mostu na trati ČD Praha - Lysá n/L. V současné době pokračují práce na podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. V rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2011 (500 tis. Kč) jsou tedy pouze náklady na zahájení zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení stavby.

Navazující komunikací je pak komunikace Budovatelská – Mladoboleslavská. V souvislosti s Vysočanskou radiálou požadují realizovat tuto stavbu pražské městské části Satalice a Kbely. Je to z důvodu zachování úrovně životního prostředí v těchto městských částech po zprovoznění Vysočanské radiály v úseku Novopacká - Kbelská. Stavba je 2,2 km dlouhá s jednou úrovňovou křižovatkou (s ul. Mladoboleslavskou) a s tunelem délky 100 m v prostoru letiště Kbely (vykřížení s předpolím vzletové a přistávací dráhy letiště). Rozpočet na rok 2011 (500 tis. Kč) předpokládá pouze čerpání finančních prostředků na zahájení zpracování dokumentace pro územní řízení.

Zásadní dopravní stavbou je Vysočanská radiála, která má řešit dopravu v oblasti průmyslového polookruhu vymezeném křižovatkou Kbelská a na východě křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na dálnici D11 směr Mladá Boleslav (doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy bude plnit jeho funkci). Rozpočet na rok 2011 (500 tis. Kč) předpokládá čerpání finančních prostředků na investiční výdaje spojené s realizací (náklady na autorský dozor, inženýrskou činnost a věcná břemena v návaznosti na hmg. stavby) mimo stavebních prací, které jsou u této stavby financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Protihluková opatření na dokončených stavbách zahrnují na Praze 14 pouze realizaci protihlukové stěny na mostě X-512.3 na ulici Průmyslové v lokalitě "Za horou". Na realizaci protihlukové stěny již dne 8.7.2009 vydal Odbor dopravy MHMP souhlas. Předmětem stavby je průhledná protihluková stěna z panelů PMMA dlouhá 420 m na obou stranách mostu ve výšce 3 m nad úrovní okraje římsy.

V plánu oprav silnic je zařazena oprava Poděbradské silnice (úsek Hloubětínská – Slévačská (směrem z centra).

V plánu investic je také zařazen Technopark Kyje. Zde jsou plánovány prostředky na přípravu území a projektovou dokumentaci k projektu výstavby technologického areálu se školícím centrem v k.ú. Kyje. V roce 2009 zde byly zahájeny projektové práce na výstavbu areálu technologického parku. Záměrem je vytvořit areál nabízející ve spolupráci s vysokými školami a odbornými institucemi propojení kultury a vědeckovýzkumné základny Prahy. Na tento záměr bude HMP žádat spoluúčast na financování ze strukturálních fondů EU. Finanční prostředky (100 tis. Kč) budou použity na projektovou přípravu.

» Přejít na článek Praha má rozpočet na rok 2011 – některé investice jsou i na Praze 14 na webu http://magistrat.praha-mesto.cz.

Ke stažení: Priloha_rozpocet_MHMP_2011.xls, 760 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011