Hlavní menu:

19.11.2007, kategorie: Autodrom Kyje

Pozemky u hřbitova v Kyjích mohou být prodány společnosti AUTODROM Most

Pozemky u hřbitova v Kyjích mohou být prodány společnosti AUTODROM Most

Usnesením Rady MČ Praha 14 č. 656/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisku k dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č. 2651, 2652/1, 2654 a 2655 v k. ú. Kyje společnosti AUTODROM MOST, a. s., se sídlem Tvrzova 5, Most a úplatnému převodu či pronájmu předmětných pozemků formou výběrového řízení Rada MČ Praha 14, i přes nesouhlasné vyjádření odborných útvarů (nesoulad umístění s územním plánem, umístění nadřazené sítě technické infrastruktury, včetně ochranných a bezpečnostních pásem, překročení imisních limitů, další nárůst liniové dopravy v této lokalitě i bez tohoto záměru (obytná zástavba v okolí) a umístěné v těsné blízkosti Kyjského hřbitova) vyslovila souhlas, s tímto záměrem MHMP, pronajmout nebo prodat tyto pozemky společnosti AUTODROM MOST, a. s.
V lokalitě, ve které je zamýšleno vybudování motoristického areálu, jsou imisní limity pro NOx na hranici přípustnosti. Přímo u hřbitova máme jednu měřící stanici.Na základě výsledků z měřící stanice umístěné na Kyjském hřbitově u ulice Broumarské (měřeno SO2, NO2, prašný spad), byly již v letošním roce překročeny imisní limity, tzn. do 31.8.2007, 2x včetně mezní tolerance, platné pro rok 2007. Podle územního plánu hl. m. Prahy leží pozemky parc. č. 2651, 2652/1, 2654 a 2655, k. ú. Kyje ve funkční ploše ZMK - zeleň městská a krajinná, IZ - izolační zeleň, VN - nerušící výroba s kódem míry využití území F A DGP -garáže a parkoviště. Navržené využití pozemků tedy není v souladu s Vyhláškou HMP o závazné části ÚPn SÚ HMP č. 32/1999 Sb. v platném znění. Využití pozemku je trvale omezeno umístěním nadřazené sítě technické infrastruktury, kterou je (včetně ochranných a bezpečnostních pásem) nutno respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb. (kmenovou stoku „F" (DN 2400), tepelný napáječ pro objekty Pragolaktosu a Coca Coly, venkovní vedení 220 kV a 110 kV apod.).

Ke stažení: Mapky, 882 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011