Hlavní menu:

11.04.2009, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Pokuta ČIŽP pro společnost Coca-Cola

Za porušení povinností na úseku integrované prevence a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) uložila Česká inspekce životního prostředí v roce 2008 společnosti Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o. pokutu v celkové výši 150000,- Kč.

Pokuta byla uložena za správní delikt podle § 37 odst. 3, zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, ve znění platném a účinném v době spáchání správního deliktu. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm a), který stanoví povinnost provozovatele zařízení provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona. Porušení zákona nastalo neoprávněným používáním chladiva R22 v Zařízení na výrobu nápojů a dále neoprávněným nakládáním s nebezpečným odpadem kat.č. 13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje.

Pokuta byla dále uložena za správní delikt § 66 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) předáním nebezpečného odpadu neoprávněné firmě, § 16 odst. 1 písm. f) nezabezpečením nebezpečných odpadů, zejména odpadních olejů ve shromaždišti, před klimatickými vlivy a § 16 odst. 1 písm. e) nedůsledným tříděním plastových odpadů.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011