Hlavní menu:

16.06.2008, kategorie: Kulturní dům Kyje

Petice proti navrhované podobě rekonstrukce KD Kyje

Text petice:
My, níže podepsaní občané městské části Praha 14 touto peticí vyjadřujeme z á s a d n í n e s o u h l a s s provedením rekonstrukce kulturního domu Kyje, Šimanovská 47, Praha 9 v podobě, v jaké je nyní připravována.
A to s tímto vyjádřením:
1. Chápeme potřebu kulturního stánku pro Prahu 14 a podporujeme rekonstrukci objektu v rozsahu veřejného zájmu. Žádáme podrobit rekonstrukci KD včetně budoucího využití objektu veřejné diskusi, tak aby sloužil skutečným potřebám obyvatel.
2. Žádáme přizpůsobit kapacitu a využití objektu možnostem místa (příjezd, parkování, situace). Jsme rozhodně proti zavedení linky MHD do Šimanovské, a tento krok považujeme za účelový, bez přínosu pro občany, pouze zatíží místní životní prostředí dotčených obyvatel
3. Žádáme, aby MČ nebudovala z veřejných prostředků komerční prostory určené k pronájmu, a to na úkor obyvatel (dle schváleného usnesení č.27/ZMČ/2007 je 70% investovaných prostředků určeno na vybudování ubytovny a komerčních prostor)
4. Žádáme, aby MČ jako investor respektoval a neobcházel platné vyhlášky včetně jejich záměru (zejména vyhlášku hl. města Prahy o obecně technických požadavcích na výstavbu – doprava v klidu)
5. Požadujeme naplnění územního plánu pro ul. Šimanovská a její přilehlé okolí (území čistě obytné) a zřízení neprůjezdné obytné zóny pro zklidnění této lokality.
Dále požadujeme, aby pro návštěvníky KD Kyje byla obslužnou a přístupovou komunikací ulice Lednická včetně parkovacích ploch, ulice Šimanovská sloužila pouze pro související služby s provozem KD (zásobování, odpad, aj.)

Ke stažení: Petice-KD-Simanovska-1.pdf, 45 kB


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011