Hlavní menu:

02.03.2009, autor: KOK, kategorie: Územní plán - platný

Oznámení společného jednání k návrhu změny Z 1000/00

MHMP zveřejnil Oznámení o společném jednání k návrhu změny Z 1000/00 včetně odůvodnění a jeho příloh. Z oznámení je zřejmé, že MHMP nové projednávání Z 1000/00 nevrací do fáze "zadání" (to zůstává původní). MHMP se snaží o nové schválení změny, kterou Nejvyšší správní soud zrušil 30. října 2008 a proto odstraňuje vady, pro které změnu Z 1000/00 soud zrušil.
Návrh změny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy) projednaný podle zákona č.50/1976 Sb. – starý stavební zákon, byl Zastupitelstvem hl.m.Prahy schválen usnesením č.40/14 ze dne 14.9.2006. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 30.10.2008 bylo Opatření obecné povahy č.1/2008 rozsudkem NSS č.j.9 Ao 2/2008 – 62 zrušeno.
Jedná se o „společné jednání“ (podle § 50 odst. 2 stavebního zákona),které se týká dotčených orgánů státní správy, obce pro kterou je ÚPD pořizována (zde tedy i městských částí), krajského úřadu a sousedních obcí. Po "společném jednání" může být návrh upraven. Nyní je tedy možné se s návrhem seznámit a (mimo proceduru stavebního zákona) apelovat na MČ nebo upozornit DOSS na vady. přímá účast je možná až při veřejném projednání.
Veřejné projednání (podle § 52 stavebního zákona) bude až pozdější navazující fází a bude součástí řízení o územním plánu. Návrh je pak (při řízení o územním plánu) zveřejněn a nejpozději při "veřejném projednání" mohou podat námitky vlastníci dotčených nemovitostí a zástupce veřejnosti, a každý může uplatnit připomínky.
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmena_z1000_nova/oznam.doc
http://magistrat.praha-mesto.cz/79564_Oznameni-spolecneho-jednani-k-navrhu-zmeny-Z-1000-00

» Přejít na článek Oznámení společného jednání k návrhu změny Z 1000/00 na webu http://magistrat.praha-mesto.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011