Hlavní menu:

03.03.2009, autor: KOK, kategorie: Nová Jahodnice

Opakované územní řízení - Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská

Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení „Pozvání k opakovanému veřejnému ústnímu jednání“ na stavbu „Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská“, Praha 9, Hostavice, Českobrodská ul.
Žádost o vydání územního rozhodnutí podala Společnost Obchodní centrum Opatov, IČ 27588297, Proutěná 377, 149 00 Praha 4, kterého zastupuje DIPO spol. s r.o., IČ 63677075, Legerova 14, Praha 2. Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 nařídil k projednání žádosti opakované veřejné ústní jednání na den 7.4.2009 od 10:00 se schůzkou pozvaných na OVD ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 3.podl, v kanceláři č. dv. 312.
Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná stavba bez myčky motorových vozidel). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD. Jedná se pro Jahodnici o další zátěž z hluku a exhalací. Další čerpací stanice jsou již v současné době umístěny při vjezdu do Dolních Počernic (ve vzdálenosti cca 1,2 km) a u Laktosu ( cca 0,7 km).
Žadatel musí zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí (dle § 8 vyhl.č.503/2006 Sb.), byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena v čitelné formě u křižovatky ulic Lomnická a Českobrodská, a to do doby veřejného ústního jednání.
http://www.praha14.cz/deska_int/ovd_OC_OPATOV_ZII_opak_020309.doc

» Přejít na článek Opakované územní řízení - Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
04.04.2009 05:33:09, Lukim
Čerpací stanice

Není tady těch čerpaček už více než dost? V Dolních Počernicích a o cca 2 km dál u bývalého Laktosu, myslím úplně stačí. Proč se tato společnost z Prahy 4 snaží tlačit na toto území by mě tedy skutečně vážně zajímalo!!!

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011