Hlavní menu:

12.04.2005, kategorie: Rezidence Lehovec

Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o přerušení územního řízení „Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře“

Po vydání rozhodnutí (dne 28.1.2005 ) o zrušení zastavení územního řízení, které vydal Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy jako odvolací orgán a vrátil věc k novému projednání a rozhodnutí, vydal Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 dne 12.4.2005 rozhodnutí o přerušení územního řízení „Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře“ do 30.9.2005 a vyzval navrhovatele (TERRA OPTMUM s r.o.).
# Navrhovatel byl vyzván k doplnění předloženého návrhu o tyto údaje a podklady: doklad prokazující, že zpracovatel dokumentace stavby k územnímu řízení je oprávněn k této činnosti a dokumentace je opatřena razítkem oprávněné osoby,
# stanovení radonového indexu,
# vyjádření Dopravního podniku Hl. m. Prahy,
# vyjádření TSK - svodná komise,
# stanovisko MHMP - památková péče,
# písemné prohlášení navrhovatele, že na předmětnou stavbu není uplatněn restituční nárok,
# souhlas vlastníků pozemků a staveb dotčených přímo stavbou a zařízením staveniště, pokud k nim majitel nemá vlastnické nebo jiné právo,
# podle katastru nemovitostí provedený soupis parcelních čísel,
# seznam a adresy všech známých účastníků územního řízení.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011