Hlavní menu:

23.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Ochrana zelených ploch a zamezení jejich přeměny na jiný účel

Ochrana zelených ploch a zamezení  jejich přeměny na jiný účel

V několika případech byl v návrhu konceptu územního plánu účel pozemků změněn ze zeleně na jiný účel - např. pozemky mezi ulicí Ocelkova a parkem Čihadla. V ploše západně od Ocelkovy ulice byla v současném územním plánu plocha určená pro školu, která byla změněna plochu na obytnou. Tyto plochy by měly zachovat stávající účel.
Na území Prahy 14 je velký sídlištní celek Černý Most, několik menších sídlišť, na jejichž území i v okolí je minimální procento zeleně v poměru k zastavěné ploše. Masivní výstavbou v posledních letech došlo k dalšímu úbytku zelených ploch, proto je pro zachování kvality života nutná jejich ochrana.
Další úbytky zeleně jsou například v lokalitě k. ú. Hloubětín na pozemku parc.č. 257/1 a 257/7 kde je dle stávajícího územního plánu plocha ZL.

Koncept územního plánu nezaznamenává menší plochy zeleně. Hrozí proto, že budou moci být následně zastavěny. Zejména v místech, kde jsou dosud malé parky uprostřed zástavby.

V hlavním výkresu konceptu nejsou vyznačena chráněná území. Hrozí tak, že nebudou dostatečně brána v úvahu při realizaci jednotlivých záměrů.

Mnohé změny v navrhovaném konceptu územního plánu znamenají ve svém důsledku nadlimitní zatížení životního prostředí. Nadlimitní zatížení životního prostředí je protiprávní stav, ale územní plán neumožňuje tuto problematiku nijak posoudit. Podle českého právního řádu je v nadlimitně zatížených územích možné realizovat jen takové záměry, které situaci dále nezhorší, ale naopak zlepší.
Zveřejněný koncept územního plánu nevymezuje zejména oblasti nadlimitně zatížené hlukem z dopravy. Je to zejména oblast okolo Chlumecké ulice, Poděbradské, Kolbenovy ulice a Kbelské ulice. Dále je to také Broumarská ulice a celá oblast Jiráskovy čtvrti poblíž křižovatky Průmyslové a Českobrodské ulice.

» Přejít na článek Ochrana zelených ploch a zamezení jejich přeměny na jiný účel na webu http://www.praha14jinak.cz.

Ke stažení: likvidace_zelene-2.jpg, 484 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011