Hlavní menu:

28.10.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Nový územní plán – zveřejnění konceptu

Nový územní plán – zveřejnění konceptu Ředitel útvaru rozvoje zaslal informaci o důležitých akcích, které souvisí s projednáváním Konceptu územního plánu. Jedná se o veřejné vystavení a veřejné projednání Konceptu územního plánu.

Koncept územního plánu bude vystaven
od 2. 11. – 2. 12. 2009 na dvou místech
u pořizovatele OUP MHMP v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1 (přízemí Škodova paláce, vchod také z Charvátovy ulice)
po-čt 8-18 hod.
pá 8-16 hod.

u projektanta v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57, Praha 2 (velký sál budovy A)

po, út, čt 8-16 hod.
st 8-17 hod.
pá 8-15 hod.

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST Půjde pouze o výklad konceptu nového územního plánu bez diskusní části a možnosti podávání námitek a připomínek.
Přednášky se budou konat ve Velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, Praha 1 ve dnech
po 9. 11. 2009 od 17 hod.
po 16. 11. 2009 od 10 hod.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY se bude konat ve Velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 dne 23. 11. 2009 od 9 hodin

Stanoviska, námitky a připomínky ke konceptu UP bude možné podávat od 2. 11. do 9. 12. 2009

> -------------------------------------
Stanoviska vydávají v souladu s § 4 odst. 2 a § 48 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pouze dotčené orgány, uplatňující chráněné zájmy ve vztahu k pořizovanému ÚP hl.m.Prahy na základě odkazu na ustanovení příslušného zákona. Mimo oblast ochrany zájmů dotčeným orgánem lze podat námitku a připomínku.
Námitky mohou podat v souladu s § 48 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vlastníci pozemků a staveb, dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, a dále zástupce veřejnosti (ve smyslu § 23 výše uvedeného zákona).
Připomínky může podat každý.
Sousední obce při podávání svých připomínek postupují v souladu s § 48 odst .4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Ve smyslu § 25c odst. 4 obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, mohou městské části uplatnit zásadní připomínky.
formuláře pro podávání námitek a připomínek v písemné podobě (k tisku a zaslání poštou)
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/UPn_2010/koncept/form_namit.doc

http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/UPn_2010/koncept/form_pripom.doc

formulář v digitální podobě pro podávání stanovisek, námitek a připomínek (po internetu)
http://wgp.urm.cz/koncept_up/pripominky
http://magistrat.praha-mesto.cz/81981_KONCEPT-UZEMNIHO-PLANU-HL-M-PRAHY-vcetne-vyhodnoceni-vlivu-na-udrzitelny-rozvoj-uzemi

Ke stažení: Leták ke zveřejnění Koncepce územního plánu, 315 kB;
Dopis ke zveřejnění Koncepce územního plánu, 303 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011