Hlavní menu:

15.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Nový UP - Prostorová regulace – Jiráskova čtvrť, Jahodnice, Hostavice

Nový UP - Prostorová regulace – Jahodnice, Hostavice

Prostorová regulace je stanovena pro všechny plochy území navržených v konceptu územního plánu. Konkrétní hodnoty pro Jiráskovu čtvrť, Jahodnici a Hostavice jsou uvedeny v připojených souborech.

Prostorová regulace a způsob jejího označení.

Typické je například označení v zástavbě rodinných domků O1- 3/50

 • O1 - označuje kód struktury zástavby – O1 - volná zástavba
 • Číslo před lomítkem – stanovuje kód výškové hladiny – typicky je zde „3“ výšková hladina do 3 podlaží (pro stanovení relativní výšky stavby je stanovena tzv. porovnatelná výška stavby, kde přepočitatelnou konstrukční výškou podlaží jsou 3 m)
 • Číslo za lomítkem – stanovuje kód podílu zeleně - 50% (minimální procentuální podíl zeleně na rostlém terénu)

V dokumentaci konceptu územního plánu není dost jasně vysvětleno co jsou to vlastně 3 podlaží. Takto stanovená regulace není pro stabilizované plochy rodinných domků dostatečná.

Pro všechna území je stanoven písmenný kódem pro základní a rozšířený (pro stabilizované území) typ struktury.

R – rostlá

Struktura typická pro jádrová území původních založení.Veřejná prostranství jsou ohraničena zpravidla stavebně – uliční prostory různé šířky, náměstí tvarově rozmanitá, drobné parkové plochy.

 • R1 – rostlá městského charakteru
 • R2 – rostlá venkovského charakteru

K – kompaktní

Území s koncentrovanou zástavbou blokovou, poloblokovou, zpravidla vícepodlažní stavby různého měřítka se souvisle vymezenými plochami veřejných prostranství.

Veřejná prostranství jsou ohraničena zpravidla stavebně – uliční prostory zpravidla jednotné šíře, náměstí tvarově definovaná a samostatně založené parkové plochy.

 • K1 – kompaktní bloková
 • K2 – kompaktní monobloky

O – otevřená

Jednotlivé, většinou nízkopodlažní objekty s vymezenými pozemky, organizovanými v uličních blocích.

Veřejná prostranství jsou jasně ohraničena – uliční prostory, náměstí nebo drobné parkové plochy a liniová zeleň v uličních prostorech jsou součástí kompozice lokality, u větších celků jsou zpravidla vymezeny pěší prostupy územím.

 • O1 – otevřená izolovaná
 • O2 – otevřená souvislá
 • O3 – otevřená vilová

V – volná

Středně a vícepodlažní zástavba s prostory rozdílného měřítka, převážně organizovaná ve větších celcích.

Veřejná prostranství jsou zpravidla volně zapojena do struktury, v jádrových územích hierarchizovaná, s pevným povrchem nebo se zelení, v rámci kompozice většího celku jsou založeny rozsáhlejší parky.

  V1 – volná sídlištní

  V2 – volné monobloky

A – areály

Uzavřené účelové areály veřejně nepřístupné či omezeně přístupné se zástavbou rozdílného charakteru, organizované ve velkých blocích.

Veřejná prostranství jsou zpravidla jasně ohraničena – uliční prostory a volné plochy, zpravidla s liniovou zelení, u větších celků nutno zakládat pěší prostupy územím.

  A1 – areály kompaktní

  A2 – areály rozvolněné

  A3 – areály specifické

Ke stažení: prostorova_regulace_Hostavice-3.jpg, 670 kB;
prostorova_regulace_Jiraskova-1.jpg, 653 kB;
legenda_prostorova_regulace_V3_01-2.jpg, 104 kB

Ke stažení: Koncept územního plánu

Složka obsahuje dokumenty související s konceptemu územního plánu

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
17.11.2009 19:02:20,
Developeři děkují za dárek

To se to deď bude stavět v zástavbě rodinných domků - pěkné viladomy s 4 - 6 i více byty. Infrastruktura hotová a bude se to dobře prodávat - co součaní obyvatelé - pokud se vám paneláček v sousedství nebude líbit tak se přece můžete odstěhovat.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011