Hlavní menu:

29.03.2010, autor: KOK, kategorie: Tiskové zprávy

Nesouhlas s prodejem pozemků v Kyjích okolo Broumarské ulice

Nesouhlas s prodejem pozemků v Kyjích okolo Broumarské ulice

Občanské sdružení Kyjský občanský klub nesouhlasí s prodejem cenných pozemků v k.ú. Kyje při ulici Broumarská. Cílem je prodat pozemky za co nejvyšší cenu a to bude mí za následek mohutnou zástavbu v těsném sousedství kostela sv. Bartoloměje v Kyjích (národní kulturní památka) a historického jádra obce Kyje.

Dne 30.3. 2010 se od 14.15 hod. koná 15. jednání Zastupitelstva městské části Praha 14 v kulturním domě v Kyjích (Šimanovská 47) a jedním z bodů programu jednání bude návrh k prodeji pozemků parc.č. 79/1, 79/4,80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k.ú. Kyje, při ulici Broumarská. Jedná se o již opakovaný návrh prodeje pozemků, které jsou v majetku městské části Prahy 14 a patří mezi poslední větší volné pozemky v této oblasti okolo Kyjského rybníka.

Lukrativní pozemky u Kyjského rybníka v ústí Rokytky (okolo Broumarské ulice) byly již několikrát nabízeny k prodeji a Zastupitelstvo městské části Prahy 14 tento záměr na prodej již dvakrát zamítlo a dvakrát byl návrh na prodej z jednání Zastupitelstva stažen. Jedná se tedy o další pokus tyto pozemky prodat v posledním půlroce mandátu současného Zastupitelstva. Nyní je prodej podpořen ještě rozšířením plochy pozemků o dalších cca 9000 m2, které jsou v bezprostřední blízkosti kostela sv. Bartoloměje v Kyjích. Prodávané pozemky jsou tedy o celkové rozloze 52361 m2 a odhadované ceně 85mil Kč.

Při schvalování prodeje není brán ohled na mínění občanů, kteří jsou mnohdy rozčarováni změnami a necitlivými stavebními zásahy v naší Městské části, a nejsou identifikované skutečné potřeby občanů městské části. Zpracování návrhů využití těchto pozemků se mělo uskutečnit až na základě urbanistické studie širšího okolí a především diskuse s občany – Veřejném projednání záměru, které neproběhlo. Prodej těchto cenných pozemků byl již jednou neschválen a prosazení prodeje těchto pozemků se stalo věcí politického vyjednávání a lobingu developerů.

Občanské sdružení Kyjský občanský klub se domnívá, že prodej a následné zastavění uvedených pozemků je problematickým krokem, který v budoucnu přinese více problémů než přínosu a městská část se zabaví posledního většího volného pozemku, se kterým může disponovat. Místo toho aby MČ hledala využití pro rekreaci a klidové plochy zeleně, volí cestu prodeje privátnímu investorovi a zastavění posledních volných ploch. Podivná je rovněž snaha o rychlý prodej těsně před konáním komunálních voleb na podzim tohoto roku.

V rámci připomínek k návrhu konceptu nového územního plánu, které podpořilo svým podpisem přes 500 občanů, je také požadována změna plochy území prodávaných pozemků okolo Broumarské ulice z obytné-smíšené na zeleň, případně část této plochy změnit na plochu určenou k rekreaci nebo sportu.

Blíže viz http://www.praha14jinak.cz/

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Broumarska-Sever-Jih

Kontakt: kyjeok@seznam.cz

Historie prodeje pozemků v k.ú. Kyje – Broumarská sever +jih:

  • 10. jednání zastupitelstva Prahy (16.12.2008) - návrh k prodeji zamítnut
  • 8. jednání zastupitelstva Prahy 14 (24.6.2008) - návrh k prodeji stažen z programu jednání
  • 5. jednání Zastupitelstva Prahy 14 (27.9.2007) - návrh k prodeji zamítnut
  • 4. jednání Zastupitelstva Prahy 14 (28.6.2007) - bod jednání týkající se prodeje pozemků byl stažen

Ke stažení: Broumarska_prodej_pozemku_2010_08-1.jpg, 857 kB;
Broumarska_prodej_pozemku_2010_09-3.jpg, 899 kB;
u0132_1-1.gif, 320 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011