Hlavní menu:

24.07.2019, kategorie: Změny územního plánu

Návrh změny Z 2789, při ul. Poděbradská a Na Obrátce, Hloubětín

Návrh změny Z 2789, při ul. Poděbradská a Na Obrátce, Hloubětín

Součástí projednávaného návrhu zadání celoměstsky významných změn IV. vlny je také změna Z 2789/00 - Změna využití ploch u Rokytky, při ul. Poděbradská a Na Obrátce, Hloubětín, rezidenční areál.

Změna znamená integraci funkčního využití řešeného území ze čtyř drobných ploch různého funkčního využití (OV, SP, OB, SV) do jedné kategorie SV-G. Území je dosud využíváno pro výrobní funkce (betonárka, sklady).

Změna byla navržena podle zpracované podkladové studie pro změnu územního plánu nazvanou „Urbanistická studie Hloubětín“, kterou zpracovala Městská část Praha 9 v 03/2014 a která navrhuje výstavbu 4 bytových domů o 34 NP. Změna navrhuje plochu všeobecně smíšenou /SV/ na úkor stávající plochy čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/ a plochy sportu /SP/ z důvodu výstavby bytových domů.

Pro navrhovanou plochu /SV/ se určuje kód míry využití území G, který odpovídá názoru na urbanistickou koncepci pro danou lokalitu a předpokládá realizovat rozvolněnou výstavbu bytových domů s výškou 6-8 NP. Lokalita se nachází v současně zastavěném a zastavitelném území. Změnou nedojde k rozšíření zastavitelného území na úkor nezastavitelného území. Změna nemění koncepci dopravní infrastruktury.

Je však třeba zcela odmítnout modelový záměr obsažený v urbanistické studii Hloubětín, sloužící jako jeden z podkladů k návrhu změny 2789. Realizace čtyř výškových objektů o navrhovaných parametrech (34 NP a velmi nízká architektonická kvalita záměru) je z hlediska urbanistického i estetického zcela nežádoucím zásahem do stávající struktury území i panoramatu města. Tomuto řešení by měl zabránit navrhovaný koeficient využití území G, odpovídající rozvolněné zástavbě o 6-8 nadzemních podlažích, což je v souladu s charakterem okolní zástavby (převážně do 6 NP) i polohou a konfigurací řešeného území v kontextu jeho širšího okolí.

V případě realizace zástavby odpovídající svými parametry okolním objektům je změna akceptovatelná.

Ke stažení: Z_2789_hloubetin_krystaly_vyhodnoceni_final01.pdf, 1 MB;
Z_2789_Rokytka_Podebradska-2.jpg, 218 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011