Hlavní menu:

27.12.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Námitky občanů Prahy 14 ke konceptu územního plánu

Námitky občanů Prahy 14 ke konceptu územního plánu

Prostřednictvím zmocněnce zástupce veřejnosti bylo podáno na MHMP šest námitek ke konceptu územního plánu. Více než 500 podpisů občanů, kteří zmocnili zmocněnce k podání těchto připomínek, dalo jasně najevo, že jim není lhostejná plánovaná zástavba, která ovlivní kvalitu života v regionu Prahy 14 na dalších mnoho let.

Podáno bylo následujících šest námitek:

  • Požadavek, aby územní plán Prahy, ani žádná jiná územně plánovací dokumentace neobsahovaly variantu VU/10 HLOUBĚTÍN – HUTĚ
  • Požadavek, aby územní plán Prahy, ani žádná jiná územně plánovací dokumentace neobsahovaly připravovaný areál citylogistiky při železniční trati na severu v přestavbovém území T/11- Malešicko – hostivařská, plocha DP a ZN/DP – dopravní infrastruktura.
  • Požadavek, aby územní plán Prahy, ani žádná jiná územně plánovací dokumentace neobsahovaly dopravní napojení na Pražský okruh v rámci variantního řešení VU/15 Dolní Počernice – Běchovice.
  • Požadavek na udržení plochy zeleně na Praze 14 (nesnižovat její rozsah) ), udržení ploch pro občanskou vybavenost.
  • Požadavek na nezvyšování zastavěnosti v původní zástavbě rodinných domků Kyjí, Hostavic, Hloubětína ostatních ploch určených pro zástavbu.
  • Požadavek na změnu plochy Broumarská S+J - (pozemky po obou stranách Broumarské v místě, kde Broumarská křižuje Rokytku) z obytné–smíšené (SM) na lesní (ZL) nebo nelesní (ZN), případně část této plochy na plochu rekreační (parkovou (ZP), rekreace (RP), sportu (SP).
Blíže viz připojené soubory s jednotlivýni podanými námitkami.

Ke stažení: Koncept územního plánu

Složka obsahuje dokumenty související s konceptemu územního plánu

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011