Hlavní menu:

13.05.2009, autor: KOK, kategorie: Zahrádky Borská

Místo zahrádkářské osady bude u Rajské zahrady park

Druhá vlna změn celoměstsky významných změn Územního plánu obsahuje také návrh změny č. Z 2680/00, který se týká Prahy 14. Jedná se o likvidaci zahrádkové osady u Borské ulice a její změnu na plochu určenou pro parky a parkově upravené plochy.

Magistrát zveřejnil na úřední desce oznámení o veřejném projednání návrhu zadání druhé vlny celoměstsky významných změn (pořizovaných v samostatném režimu pořizování) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy).

http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom2/zmeny_08_celom2.htm

Jedná se o změnu funkčního využití ploch - založení parkové plochy v souvislosti s vybudováním nové železniční zastávky a lávky spojující stanici metra se sídlištěm - místo zahrádkářské osady.

Nyní je tato plocha zařazena jako zahrádky a zahrádkové osady (PZO), izolační zeleň (IZ), tratě a zařízení železnice (DZ1).

Navržena je změny na parky a parkově upravené plochy (PP). Předpokládaný rozsah změny je 18730 m2.

Text změny Z 2680/00

http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom2/T/z2680.rtf

Grafická část Z 2680/00

http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom2/G/z2680.jpg

Ortofotomapa Z 2680/00

http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom2/O/z2680o.jpg

» Přejít na článek Místo zahrádkářské osady bude u Rajské zahrady park na webu http://magistrat.praha-mesto.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011