Hlavní menu:

13.05.2009, autor: KOK, kategorie: Nová Jahodnice

Místo izolační zeleně bude čerpací stanice pohonných hmot

Místo izolační zeleně bude čerpací stanice pohonných hmot

Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 Odbor výstavby a dopravy zveřejnil rozhodnutí o umístění stavby - Čerpací stanice pohonných hmot ul. Českobrodská. Místo izolační zeleně, pro kterou je tato plocha dle územního plánu určena se tak občané mohou těšit na další čerpací stanici pohonných hmot a hluk. Žádost o vydání územního rozhodnutí podala Společnost Obchodní centrum Opatov, kterou zastupuje DIPO spol. s r.o.

Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD.

Námitky a připomínky, které podalo Občanského sdružení Nová Jahodnice, Kyjský občanský klub a Občanského sdružení Jahodnice, byly odborem výstavby a dopravy úřadu m.č. Praha 14 všechny zamítnuty.

Čerpací stanice pohonných hmot byla výjimečně umístěna v ploše izolační zeleně na základě hlukové studie, v jejímž závěru se uvádí, že realizace (hodnoceny byly stacionární, liniové a plošné zdroje související s provozem záměru) nezpůsobí výrazné navýšení stávající celkové hladiny akustického tlaku u obytné zástavby v dané lokalitě. Předpokládané nárůsty jsou údajně zcela minimální a měřením objektivně neprokazatelné a nezpůsobí překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru obytných staveb.

Výsledek tohoto řízení je pro občany zřejmý – zeleň a zejména izolační zeleň, která by občany chránila před negativními důsledky nové výstavby a masivního nárůstu hluku a jiných škodlivin nepotřebujeme, ale nová stavba a zejména čerpací stanice pohonných hmot bude výrazným příspěvkem pro zlepšení životního prostředí.

Originál: http://www.praha14.cz/deska_int/ovd_rozh_OC_OPATOV_R_300409.doc ul. Českobrodská

» Přejít na článek Místo izolační zeleně bude čerpací stanice pohonných hmot na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Umístění stavby ortofotomapa, 204 kB;
Umístění stavby územní plán, 268 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011