Hlavní menu:

10.01.2011, autor: KOK, kategorie: Lipnická - Ocelkova

Komunikace Lipnická – Ocelkova schválena

Komunikace Lipnická – Ocelkova schválena

Na úřední desce Odbor výstavby a dopravy MČ Prahy 14 zveřejnil rozhodnutí o umístění stavby komunikace Lipnická – Ocelkova (stavba č. 0211). Jedná se o sběrnou dvouproudovou komunikaci propojující ulice Budovatelskou (Lipnickou) a Ocelkovu (Černý Most) o délce 1 244 m.

Zveřejněním rozhodnutí o umístění stavby (Komunikace Lipnická - Ocelkova, stavba č. 0211) na pozemcích parc. č. 4485/59, 4485/125 v katastrálním území Horní Počernice, parc. č. 2574/31, 2575/1, 2575/25, 2575/34, 2575/35, 2575/51, 2575/52, 2580/3, 2581/1, 2581/7, 2584/1, 2585, 2587, 2589/1, 2590/5, 2590/7, 2590/12, 2590/22, 2590/23, 2590/24, 2590/32, 2590/33, 2590/34, 2779/1, 2802/1, 2802/3, 2802/4, 2802/5, 2802/6, 2802/7, 2802/10, 2802/11, 2802/12, 2802/15, 2804, 2805, 2806, 2807/1, 2830/1, 2831/1, 2845/3, 2872, 2873/1 v katastrálním území Kyje, parc. č. 1420 v katastrálním území Hloubětín nic nebrání zahájit tuto dopravní stavbu.

Jižně od komunikace Lipnická – Ocelkova je umístěna obytná zóna (Panorama Kyje), která má být od nové komunikace odcloněna pásem zeleně s ochranným zemním valem šířky 15 – 30 m, výšky 3 – 6 m, délky 550m. Severně v celé délce komunikace jsou plochy LR – lesní porosty, resp. plochy ZMK- zeleň městská a krajinná. Severní částí plochy LR je současně veden lokální biokoridor (ÚSES).

Nová komunikace je připojena jako čtvrté rameno do křižovatky ulice Budovatelské (Lipnické) s rampou Vysočanské radiály. Na této komunikaci budou před jejím napojením na ulici Budovatelskou (Lipnickou) zřízeny samostatné autobusové zálivy pro autobusy MHD.

Trasa komunikace bude podcházet podjezdem pod tratí ČD (volná šířka v podjezdu – 15,60m, délka podjezdu v ose komunikace 15,60m, povolená podjezdná výšky 4,50 m). Veřejné osvětlení bude provedeno po celé délce komunikace včetně prostoru pod mostem ČD.

» Přejít na článek Komunikace Lipnická – Ocelkova schválena na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: plan_komunikace_ocelkova_budovatelska_mladoboleslavska-5.jpg, 324 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011