Hlavní menu:

09.12.2009, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Kácení dřevin v Hostavickém parku

Městská část Prahy 14 podala žádost o pokácení 7 ks listnatých dřevin na pozemku parc. č.145 k.ú. Hostavice. Jedná se o park zámečku v Hostavicích, který má v pronájmu soukromá neuniverzitní vysoká škola VŠTVS PALESTRA. V srpnu 2009 již bylo vydáno rozhodnutí ve věci pokácení 52 ks listnatých dřevin a 8 ks jehličnatých dřevin.

Odbor životního prostředí ÚMČ P14 zahájil řízení o pokácení 7 ks listnatých dřevin (jasan, dub, javor, buk) a občanské sdružení Kyjský občanský klub se na základě „Oznámení o zahájení řízení“ ze dne 18.11.2009 vedené pod značkou UMCP14/09/30879/OŽP/Ad a v souladu s ustanovením zákona č.114/1992 Sb. přihlásil jako účastník výše uvedeného řízení.

V roce 2007 – 2008 již proběhlo správní řízení, které se týkalo pokácení 134 ks listnatých dřevin (javor, dub, akát, jasan, lípa, vrba, bříza, třešeň, jírovec) a 18 ks jehličnatých dřevin (smrk, modřín, borovice, jalovec, cypříšek, zerav). Toto správní řízení bylo na základě protestů občanských sdružení, občanů i odborné veřejnosti zrušeno. Nové správní řízení ke kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích potom proběhlo v roce 2009 a jeho výsledkem bylo rozhodnutí k pokácení pouze 52 ks listnatých dřevin (javor, dub, akát, jasan, lípa, bříza, jírovec, jilm), 8 ks jehličnatých dřevin (smrk, modřín, borovice, jalovec) a 89 m2 porostu smrku

Městská část Prahy 14 (Rada MČ Prahy 14) přijala usnesení č. 486/RMČ/2009 - 21. 9. 2009 k zahájení přípravných prací na akci „Rekonstrukce a rozšíření hřiště s umělým povrchem a navazujících přístupových ploch v ulici Pilská č. p. 9, k. ú. Hostavice“. V tomto usnesení Rada městské části Praha 14 vzala na vědomí informaci o přípravě, průzkumech a rozborech provedených za účelem výstavby nové sportovní víceúčelové plochy s umělým povrchem a navazujících přístupových ploch v areálu č. p. 9, ul. Pilská, k. ú. Hostavice. Dále pak Rada městské části Praha 14 souhlasila se záměrem vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem II. generace o rozměrech 24 x 44 m v areálu č. p. 9 ul. Pilská a s zpřístupněním víceúčelového hřiště s umělým povrchem pro širokou veřejnost.

Řízení o pokácení 7 ks listnatých dřevin (jasan, dub, javor, buk) je v přímé souvislosti s vybudováním tohoto víceúčelového hřiště s umělým povrchem a uvedené stromy brání vybudování tohoto hřiště.

V rámci připomínek k pokácení 7 ks listnatých dřevin občanské sdružení Kyjský občanský klub požaduje, aby byli občané seznámeni s plánovanou celkovou koncepcí zámeckého areálu a zároveň byla upravena nájemní smlouva s nájemcem tak, aby areál mohl sloužit také veřejnosti. Již dříve zde byly investovány veřejné prostředky do stavebních úprav objektu zámku (nové šatny včetně sprch, nová sociální zařízení, která mají sloužit jako zázemí převážně pro venkovní aktivity v přilehlém parku). Pokud by nedošlo ke změně nájemní smlouvy, tak potom by se jednalo zneužití veřejných prostředků a podporu soukromého subjektu, který má park a budovu zámku v Hostavicích v pronájmu.

Rozhodnuto o kácení stromů v parku zámečku v Hostavicích

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Rozhodnuto-o-kaceni-stromu-v-parku-zamecku-v-Hostavicich.html

» Přejít na článek Kácení dřevin v Hostavickém parku na webu http://www.praha14jinak.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011