Hlavní menu:

21.05.2010, kategorie: Kulturní dům Kyje

Jak je to s ekonomickou návratnosti investice do kulturního domu?

Jak je to s ekonomickou návratnosti investice do kulturního domu?

Na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 30.3.2010, bylo přijato usnesení č. 7/ZMČ/2010 k podání informace pro Zastupitelstvo městské části Praha 14 k rekonstrukci KD Kyje. Téměř celé jednání probíhalo také za pozornosti kamer České televize, která se zajímala také o body jednání, které se týkaly rekonstrukce a provozu kulturního domu v Šimanovské ulici a prodeje pozemků okolo Broumarské ulice.

Zařazení tohoto bodu do programu jednání Zastupitelstva a jeho projednání iniciovali zastupitelé za Stranu zelených. Poklady k jednání poskytli všem zastupitelům zástupci občanského sdružení Kyjský občanský klub. Materiál uvedl za občany člen zastupitelstva Jiří Feřtek spolu s návrhem usnesení. K tomuto materiálu následně proběhla obsáhlá diskuse, ve které vystoupili: Pan Vondra, pan Mašek a přednesli svá stanoviska ohledně rekonstrukce KD Kyje.

Na základě přednesených stanovisek reagoval člen zastupitelstva pan Jiří Šebek, který zmínil výstavbu parkoviště v ulici Lednická, která by měla vyřešit do budoucna problém s parkováním v okolí KD Šimanovská a dále reagoval také zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, který ve svém příspěvku výše zmíněným zástupcům občanského sdružení Kyjský občanský klub a občanům opětovně vysvětlil přehled nákladů, které byly zahrnuty do rozpočtu městské části Praha 14 a finanční prostředky poskytnuté hl.m.Prahou, dále vysvětlil navýšení nákladů vzhledem k uhrazení víceprací spojených s problémy, které vyvolala vlastní stavba (pronikání spodní vody, revitalizace okolí, zabetonování svodů dešťové vody atd.). Dále vysvětlil činnost strážníka MP na služebně poskytnuté v KD Šimanovská; k této činnosti se posléze vyjádřila na závěr zasedání zastupitelstva také předsedkyně komise bezpečnostní a protidrogové PaedDr. Kohoutová.

Na závěr zástupce starosty pan Bohumil Sobotka podal vysvětlení k výši finanční částky (nájemní smlouva na pronájem restaurace za 7.000,-Kč měsíčně a penzionu se 45 lůžky za 22.000,-Kč měsíčně.) za pronájem komerčních prostor, vzhledem k zahajovacímu provozu a zatraktivnění KD Šimanovská.

V přijatém usnesení č. 7/ZMČ/2010 Zastupitelstvo městské části Praha 14 uložilo Radě městské části Praha 14 předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14:

  • 1. výpočet ekonomické návratnosti investice a pronájmu komerčních prostor (ubytovna, restaurace),
  • 2. přehled činnosti KVIZ Praha 14 vč. nákladů a příjmů za 1. pololetí 2010 a plán na 2. pololetí 2010,
  • 3. zprávu o řešení dopravní obslužnosti KD Kyje vč. vybudování parkoviště v ul. Lednická.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

  • - bod 1 byl schválen (pro: 16, proti: 3, zdrželo se: 9 zastupitelů),
  • - bod 2 a 3 byl schválen (pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 3 zastupitelů).

Termín: 3 týdny před příštím zasedáním zastupitelstva.

Blíže viz zápis z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

» Přejít na článek Jak je to s ekonomickou návratnosti investice do kulturního domu? na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011