Hlavní menu:

08.11.2010, kategorie: Havarijní plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s.

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s.

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování obsahuje stručný popis výrobní činnosti Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s. (výroba acetylenu, plnění acetylenu, plnění technických plynů skladování tlakových lahví), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.

Společnost Linde Gas a.s je v současnosti největším výrobcem technických plynů v ČR. Objekt provozovatele Linde GAS a.s. (U Technoplynu 1324 198 00 Praha 9 – Kyje) je určen k výrobě, skladování a distribuci technických plynů. Nebezpečné látky jsou v objektu skladovány v zásobnících a tlakových lahvích na volné skladové ploše. Tyto nebezpečné látky jsou určeny pro plnění a pro distribuci maloodběratelům.

Hlavní činností ve Výrobně-distribučním centru Praha – Kyje je plnění kovových tlakových lahví technickými plyny, výroba acetylenu reakcí vody s karbidem vápníku (tento acetylen je jímán v zásobníku acetylenu a následně plněn do tlakových lahví). Acetylen se při plnění nestlačuje, nýbrž rozpouští v acetonu.

Dalším provozem v areálu Výrobně distribučního centra Praha – Kyje je plnírna zvláštních plynů, kde se vyrábějí směsi technických plynů pro speciální účely (laboratoře, vzorkovací lahve, speciální směsi) v malém množství dle požadavků jednotlivých zákazníků. Součástí areálu jsou i sklady technických plynů.

Zónu havarijního plánování v okolí objektu Výrobně distribučního centra Praha – Kyje provozovatele Linde GAS a.s. stanovil Magistrát hlavního města Prahy (podle zákona o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí vyhlášky). Vnější hranici zóny havarijního plánování tvoří křivka odvozená jako hranice sjednocení obvodů kružnic opsaných okolo více půdorysných ploch identifikovaných zdrojů rizika upravená podle místních urbanistických, katastrálních, terénních a demografických poměrů.

Seznam umístěných nebezpečných látek

 • Acetylen
 • Aceton
 • Amoniak
 • Chlor
 • Vodík
 • Kyslík
 • Propan-Butan (LPG)
 • Směsi plynů vyráběné na přání zákazníka

Zdroje rizik závažné havárie

Ve Výrobně distribučním centru Praha – Kyje jsou prováděny následující základní činnosti, u nichž hrozí riziko vzniku závažné havárie:

 • výroba acetylenu,
 • plnění acetylenu,
 • plnění technických plynů,
 • skladování tlakových lahví.

V provozu výroby acetylenu se manipuluje především s karbidem vápníku a s acetylenem, v provozu plnírny technických plynů s technickými plyny, v provozu plnírna acetylenu s acetylenem a acetonem. Tlakové lahve s technickými plyny se přechovávají ve skladu technických plynů resp. na volných skladových plochách.

Možným zdrojem rizika je vznik požáru ve skladu technických plynů, nahřívání tlakových lahví s acetylenem spojené s následným výbuchem. Vzhledem k tomu, že každá lahev je samostatná, bude k explozím docházet postupně a následky výbuchu pro jednu lahev nelze zvětšit násobkem počtu lahví.

Odhad možných následků závažné havárie na zdraví a životech občanů

V případě vzniku požáru se nepředpokládají ztráty na životech, nelze však vyloučit možná zranění osob provádějících likvidaci požáru.

Odhad možných následků závažné havárie na životním prostředí

Lze předpokládat poškození rostlin v okolí objektu sálavým teplem a tlakovým rázem.

Odhad možných následků závažné havárie na majetku

Poškození majetku firem, ztráty plynoucí ze zastavení nebo omezení produkce.

Blíže viz

Linde Gas a.s

http://www.linde-gas.cz

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování (obsahuje stručný popis výrobní činnosti podniku, vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, způsob Vašeho varování a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje)

http://www.praha14.cz/info/kriz_rizeni/cp_satalice.pdf

Krizové situace (informace na stránkách MČ Praha 14)

http://www.praha14.cz/info/kriz_rizeni/kriz_situace.html

Ke stažení: Zona_hav_plan_Linde_mapa-4.jpg, 443 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011