Hlavní menu:

24.07.2019, autor: KOK, kategorie: Změny územního plánu

IV. vlna celoměstsky významných změn - zahájení řízení o vydání Změn ÚP

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor územního rozvoje zveřejnil vyhláškou Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2789/00, Z 2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00, Z 2804/00, Z 2808/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

.

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 2789/00, Z 2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00,Z 2804/00, Z 2808/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).

Pro Prahu 14 jsou významné zejména změny:

Návrh změny Z 2789, při ul. Poděbradská a Na Obrátce, Hloubětín

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_spj_2/VVURU/zmeny/01%20karty%20zmen/2789_vysocany_krystaly_vyhodnoceni_final01.pdf

Z 2795/00 - Zkapacitnění PO, úprava MÚK Olomoucká

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_spj_2/VVURU/zmeny/01%20karty%20zmen/2795_Satalice_krizovatky_PO_vyhodnoceni_final01.pdf

Z 2804/00 – Přeložka vlečky, Kyje, výrobní areál

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_spj_2/VVURU/zmeny/01%20karty%20zmen/2804_Kyje_prelozka_vlecky_vyrobni_objekt_vyhodnoceni_final01.pdf

Veřejné projednání se bude konat dne 23.8.2019 od 10:00 hod. v sále CAMP – amfiteátr Vyšehradská 51, Praha 2.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 30. 8. 2019 včetně, lze uplatnit (dle § 52 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s § 172 odst. 1 a 5 a § 39 odst. 1 správního řádu) stanoviska, připomínky a námitky k vystaveným návrhům Změn ÚP a stanoviska a připomínky k vystavené dokumentaci VVURÚ. Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Stanoviska, připomínky a námitky podávejte písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo zasílejte na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu hl. m. Prahy: posta@praha.eu či datovou schránkou Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2789/00, Z 2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00, Z 2804/00, Z 2808/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území https://edeska.praha14.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=14305

Ke stažení: Veřejná vyhláška - IV. vlna celoměstsky významných změn - zahájení řízení o vydání Změn ÚP, 1 MB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011