Hlavní menu:

15.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Hloubětín – Kyje - využití plochy zeleně pro bydlení OB

Varianta řešení – VU/10  Hloubětín – Kyje

Varianta řešení – VU/10 Hloubětín – Kyje, v konceptu územního plánu, navrhuje místo plochy zeleně nové plochy pro bydlení. Jedná se o plochy západně od ul. Za Černým Mostem a plocha celého území je přibližně 26,12 ha.

Lokalita zahrnuje rozsáhlé území mezi Vysočanskou radiálou a zahrádkářskou osadou Hutě, v kontaktu s přírodním územím Bažantnice. V základním návrhu konceptu územního plánu je toto území, v souladu s celkovou koncepcí města, ponecháno jako přírodní nelesní plocha. Varianta řešení VU/10 navrhuje místo plochy zeleně nové plochy pro bydlení.

Variantní řešení navrhuje změnit plochy zeleně na rozsáhlou rozvojovou plochu pro funkci bydlení v okrajovém pásmu města, což je v rozporu s celkovou urbanistickou koncepcí.

V rámci tohoto návrhu by se mělo také změnit umístění lokálního biokoridoru i s biocentrem. Lokálního biokoridor s biocentrem je nyní umístěn v plochách lesních i nelesních podle dosavadní hranice pro bydlení. Varianta pro rozvoj bydlení vyžaduje posun lokálního biokoridoru včetně biocentra a změnu přírodní nelesní plochy na rozvojovou plochu pro funkci bydlení.

Variantní řešení vyvolává zejména obtížně řešitelné nároky na obsluhu území veřejnou dopravou a znamenalo by obrovský objem generované automobilové dopravy, vzhledem k poloze a monofunkčnímu uspořádání navrhované plochy pro bydlení, na komunikační síti v obytné stavbě rodinných domků v Kyjích Hutě a Rajská zahrada. Komunikační síť je již nyní neúměrné zatížena a další nárůst se očekává po zprovoznění Vysočanské radiály a s rozvojem další zástavby směrem k Satalicím (např. obytné soubory stavěné společností Ekospol) a připravuje se další zástavba, která přivede do této oblasti další dopravu se všemi negativními důsledky pro obyvatele těchto čtvrtí.


Zobrazit místo Nový územní plán Praha 14 na větší mapě

Navržená varianta přestavuje rozsáhlou likvidaci zelených ploch a představuje nežádoucí nárůst dopravního výkonu na komunikační síti se všemi negativními důsledky pro obyvatele těchto čtvrtí.

Ke stažení: Varianta řešení – VU/10 Hloubětín – Hrádek, 669 kB;
Základní návrh konceptu územního plánu lokalita Hloubětín – Hrádek, 869 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
17.11.2009 18:58:20,
Zachovat zeleň!!!

Příčiny tohoto návrhu jsou evidentní - je to neviditelná ruka trhu v kombinaci s absencí elementární morálky. Která politická strana to připravuje pro svou oblíbenou stavební společnost, které potom pomůže k vítězství v soutěži o pozemky?

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011