Hlavní menu:

08.04.2009, kategorie: Životní prostředí

Hlavní město Praha plánuje další přírodní park

Hlavní město Praha plánuje další přírodní park

Rada hl. m. Prahy projednala záměr na vyhlášení přírodního parku Smetanka na území čtrnácté městské části.

Radní vzali na vědomí skutečnosti mluvící pro zřízení přírodního parku a uložili Odboru životního prostředí MHMP zpracovat návrh nařízení hlavního města Prahy o zřízení přírodního parku Smetanka.

Nový přírodní park by měl chránit především přírodní hodnoty krajinného rázu. „Okolí Rokytky a vlastní zalesněný hřbet Smetanky a lesnaté svahy mezi Hořejším a Kyjským rybníkem jsou oblíbeným místem krátkodobé rekreace Pražanů. Celá oblast je též významným útočištěm organizmů vázaných na vodní biotopy a les s výskytem mnoha druhů, které jsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy,“ popsal situaci radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek, v jehož gesci se nachází oblast životního prostředí. „Významnou negativní dominantou krajinného rázu je komunikace Průmyslová, která se však dá snadno překonat nadchodem pro pěší. Železniční stavby nenarušují krajinný ráz, ale spíše jej dotvářejí. Zamýšlený přírodní park tak představuje krajinářsky pozoruhodný komplex zachovalé příměstské krajiny v blízkém centru města s dominantou zalesněného vrchu Smetanka a zároveň důležitý rekreační areál,“ doplnil radní.

Vymezení území:
Území navrženého přírodního parku je vymezeno vodním tokem Rokytka a jeho údolní nivy, Kyjským rybníkem a zástavbou starého Hloubětína. Středem přírodního parku se táhne lesnatý hřeben vrchu Smetanka (242 m n. m.), svah U Hloubětínské vinice (Hloub) a svah Pod Hájem nad osadou Aloisov. Navržený přírodní park navazuje ve východní části na přírodní park Klánovice – Čihadla a společně vytváří hlavní území „zeleného klínu“ táhnoucího se od východního okraje Prahy do centra, který se v závěru projevuje vrchem Žižkov (270 m n. m.) na Vítkově. Středem území se táhne hřeben Pražského zlomu, který vystupuje na povrch v přírodní památce Pražský zlom. Z geologického hlediska tvoří navrhované území především drabovské křemence a libeňské a králodvorské břidlice.

» Přejít na článek Hlavní město Praha plánuje další přírodní park na webu http://www.prvnizpravy.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011