Hlavní menu:

05.04.2011, autor: KOK, kategorie: Novinky - Praha 14

Granty MČ Praha 14 pro rok 2011 schváleny

Granty MČ Praha 14 pro rok 2011 schváleny

Zastupitelstvo MČ Praha 14 schválilo dne 29.03.2011 na svém 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha granty doporučené Radou MČ Praha 14.

Granty MČ Praha 14 jsou pro rok 2011 rozděleny do oblastí:

Oblast 1 - sociální a návazné služby, kde podpora směřuje do provozu sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 14, jde zejména o nízkoprahové kluby pro děti a mládež, terénní programy, centra denních služeb, osobní asistenci, sociální rehabilitaci, sociálně aktivizační služby, odborné poradenství. Jde o dvouletý program.

Oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, kde podpora směřuje zejména na podporu sportovních oddílů a klubů, subjektů zaměřené na zvyšování kvality trávení volného času dětí a mládeže, ale i seniorů a občanů se zdravotním handicapem, občanské sounáležitosti, osvětových a vzdělávacích kampaní v rámci místní Agendy 21. Jde o jednoletý program s podporou do 50 000,- Kč na žádost.

Oblast příspěvek na zajištění služby - sociální a návazné služby, kde podpora směřuje především k individuálním žádostem (např. osobní asistence), dále službám, jež nejsou v komunitním plánu uvedeny jako prioritní, přesto jsou potřebné pro některé klienty z naší MČ, a službám, jež vznikly v průběhu roku, vycházejí z platného komunitního plánu a žadatel nemohl z objektivního důvodu žádat o podporu grantu pro oblast 1.

Na svém 3. zasedání přijalo dne 29.03.2011 Zastupitelstvo MČ Praha 14 usnesení 3/ZMČ/2011 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v roce 2011.

http://www.praha14.cz/Usneseni/Zastupitelstvo/2011/03/3_3MZ.htm

Jedná se o granty pro podoblast sportu a tělovýchovy, kultury a volnočasových aktivit a podpory realizace projektu Zdravá MČ - MA 21 (vyznačené granty v tabulce byly doporučené ke schválení a schválené Zastupitelstvem MČ usnesením č. 3/ZMČ/2011)

http://www.praha14.cz/info/granty/granty_vysl_rada_sport_kult_2011.xls

Dále pak Zastupitelstvo MČ Praha 14 přijalo usnesení č. 2/ZMČ/2011 k návrhu na poskytnutí grantů z programů "Grant pro oblast 1 - sociální služby" a "Příspěvek na zajištění služby"

http://www.praha14.cz/Usneseni/Zastupitelstvo/2011/03/2_3MZ.htm

Jedná se o granty schválené radou pro program "Grant pro oblast 1: sociální služby" a "Příspěvek na zajištění služby". Granty doporučené Radou MČ ke schválení Zastupitelstvem MČ pro program "Grant pro oblast 1: sociální služby" a "Příspěvek na zajištění služby" zastupitelstvo usnesením č. 2/ZMČ/2011 schválilo).

http://www.praha14.cz/info/granty/granty_vysl_rada_soc_prisp_sluz_2011.rtf

http://www.praha14.cz/info/granty/granty_dopor_zast_soc_prisp_sluz_2011.rtf

Poznámka

V roce 2009 došlo v souvislosti s dokončovaným Komunitním plánem sociálních služeb (grantové řízení je jedním z hlavních nástrojů plnění Komunitního plánu) k zásadní reformě systému grantové podpory MČ Praha 14. Došlo k navýšení finančních prostředků v sociální oblasti (z 800 tis. Kč na 2,3 mil. Kč), zavedení dvouletých grantů (v sociální oblasti ojedinělé), zavedení odborného hodnocení dvouletých projektů (hodnotiteli jsou odborníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi, zpravidla vedoucí pracovníci sociálních odborů na okolních MČ, MHMP či MPSV s vyloučením možnosti střetu zájmů), zavedení zpráv o realizaci projektu včetně hodnocení úspěšnosti realizace projektu. Využitím těchto inovací je v současné době možno kontinuálně sledovat práci, výsledky žadatelů a situaci jejich klientů ve střednědobém horizontu.

Předložený návrh se proto snaží zachovat kontinuitu i pro další období a obsahuje změny menšího rozsahu, kromě zachování kontinuity je důvodem také kladné hodnocení celého systému ze strany žadatelů a odborné veřejnosti. Tvorba tohoto návrhu byla také konzultována se zástupci žadatelů a odborné veřejnosti.

Zastupitelstvo MČ Praha 14 přijalo také usnesení č. 1/ZMČ/2011 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2010

http://www.praha14.cz/Usneseni/Zastupitelstvo/2011/03/1_3MZ.htm

http://www.praha14.cz/info/granty.html

» Přejít na článek Granty MČ Praha 14 pro rok 2011 schváleny na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011