Hlavní menu:

06.10.2017, autor: Jan Sůra, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Druhá kolej z Libně do Malešic má kladný posudek, kvakošovi nočnímu navzdory

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se po více než dvou letech posuzování vlivu na životní prostředí přiblížila stavbě zdvojkolejnění pražské trati mezi Libní a Malešicemi. Do budoucna by se měla zdvojkolejnit trať až do Hostivaře.

Specializovaná firma dokončila zpracování posudku stavby a jejího vlivu na životní prostředí, kde doporučuje ministerstvu životního prostředí stavbu povolit za dodržení určitých podmínek. Zatím na první etapu.

„Z hlediska únosného zatížení je konstatováno, že realizace a provoz navrhované železnice nebude pro zájmové území představovat citelné zhoršení situace z hlediska únosného zatížení životního prostředí. Při hodnocení je třeba vycházet ze skutečnosti, že hustá síť železnic v zájmovém území funguje již dlouhá desetiletí,“ konstatuje posudek. Podle něj se v některých oblastech dokonce životní prostředí zlepší, dojde například ke snížení hlukové zátěže stavbou protihlukových stěn.

Proti plánům přišlo přes deset různých protestů, většinou od lidí, kterých se stavba dotkne. V rámci posudku byla většina stížností zamítnuta jako neopodstatněná. Například občanské sdružení Hrdlořezská zvonička uvedlo, že trať bude mít silný vliv na harmonické vztahy v krajině a estetické měřítko krajiny. Požadovali také přezkoumání výskytu kvakoše nočního, dudka chocholatého, užovky obojovkové či veverky obecné. „Tito živočichové dle biologického hodnocení nebyli v lokalitě zastiženi,“ uvádí posudek.

SŽDC chce postupně zdvojkolejnit celý úsek z Libně do Hostivaře, s čímž počítá i územní plán. První etapa se týká přesmyku trati z Libně do Malešic. „Pro tuto etapu schválilo ministerstvo dopravy její financovatelnost a lze ji nyní připravovat,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Stavba začíná v běchovickém zhlaví stanice Libeň a končí v Malešicích v místě křížení s Českobrodskou ulicí. V samotné stanici Malešice má dojít k posunu tří výhybek a zvětšení užitečné délky kolejí. Vlaky zde pojedou maximálně šedesátkou. Kompletní popis stavby je v informačním systému EIA.

V další etapě je v plánu i nový souběžný jednokolejný tunel pod vrchem Tábor a celková přestavba stanice Malešice. Čtyřkilometrový úsek obsahuje tři mosty, jeden z nich vyžaduje demolici ubytovny, části přilehlého areálu a skladu mezi ulicí Mezitraťovou a Rokytkou. Novostavba jsou necelé dva kilometry.

Cílem je zejména odstranění kolize nákladních vlaků, zejména do terminálu Metransu v Uhříněvsi a osobních vlaků. Ropid chce městskou linku na této trase zavést s půlhodinovým intervalem.

„Tyto stavby by dále zlepšily podmínky pro průjezd nákladních a osobních vlaků, ale nepředpokládá se, že by vedly k dalšímu zvýšení jejich počtu ve směru od Libně,“ dodal Illiaš. Současně by mělo vzniknout i nové nástupiště jižně od Černokostelecké ulice s přímou vazbou na stanici metra Depo Hostivař. „Pro tuto etapu není v současné době ze strany MD schváleno financování, protože zatím nedošlo k obhájení konceptu tangenciálních linek společností ROPID vůči zástupcům Evropské komise,“ dodal Illiaš.

Zdvojkolejnění trati z Malešic až do Hostivaře se zatím nepřipravuje, jen se pro něj zajišťuje územní rezerva.

01.01.2017 14:53:44

Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice
Malešice - návrh kontejnerového terminálu

Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011