Hlavní menu:

15.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Dopravní napojení na Pražský okruh Dolní Počernice – Běchovice

Variantní řešení VU/15 Dolní Počenice – Běchovice dopravním napojení na Pražský okruh

V konceptu územního plánu je navrženo v rámci variantního řešení VU/15 Dolní Počenice – Běchovice dopravním napojení na Pražský okruh. Jedná s o realizaci mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu a navazující páteřní komunikace v západovýchodním směru propojující ulici Mladých Běchovic s novou mimoúrovňovou křižovatkou na Pražském okruhu, na kterou bude dále napojeny Dolní Počernice.

Území je vymezeno ze severu Xaverovským hájem, z východu ulicí Mladých Běchovic, z jihu přírodními plochami a obytným územím Vinice, ze západu stávající zástavbou Dolních Počernic. Jde o areál bývalých výzkumných ústavů, na který navazuje západním směrem nezastavěná zemědělská krajina rozdělená ve směru S-J Pražským okruhem. Plocha celého území je přibližně 69,05 ha.

Základní návrh konceptu územního plánu nepředpokládá realizaci mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu. Variantní řešení realizaci mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu, navrhuje. Ve variantním řešení jsou navrženy rozsáhlé rozvojové plochy na volných plochách mezi areálem výzkumných ústavů a Pražským okruhem (vzniku podnikatelského parku včetně podílu bydlení) a také na západ od Pražského okruhu k Dolním Počernicím.

Ve variantním návrhu je dále vymezena páteřní komunikace v západovýchodním směru propojující ulici Mladých Běchovic s novou mimoúrovňovou křižovatkou na Pražském okruhu, na kterou bude dále napojeny Dolní Počernice. V budoucnu se předpokládají dopravní problémy ve východní části Pražského okruhu, které budou způsobené nárůstem automobilového zatížení po zprovoznění navazujících části Pražského okruhu a malou vzdáleností křižovatek. Důsledkem tohoto návrhu bude značný nárůst dopravní zátěže na úrovni dnešní Jižní spojky a v případě realizace mimoúrovňové křižovatky zvýšení dopravní zátěže a zhoršení životního prostředí v navazujících komunikací v Dolních Počernicích, Hostavicích a Kyjích.


Zobrazit místo Nový územní plán Praha 14 na větší mapě

Variantním řešením dochází ke zmenšení ploch lesních a nelesních na úkor ploch smíšených. Celoměstský systém zeleně je tedy variantním návrhem redukován.

Ke stažení: Variantní řešení VU/15 Dolní Počenice – Běchovice dopravním napojení na Pražský okruh, 697 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
17.11.2009 18:59:54,
Doprava v Hostavicích

Je to jasné, když do nepojede po českobrodské tak se pojede za rybníkem a přes Hostavice - pekná zkratka, máme se na co těšit!

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011