Hlavní menu:

28.04.2009, autor: KOK, kategorie: Územní plán - platný

Co tu bude? Domy, park, skládka?

Zahrádkářská kolonie nebo park s novou zastávkou Praha - Rajská Zahrada? Majitelé chatek a zahrádek v zahrádkářské kolonii budou si budou muset asi sbalit své věci a zahrádkářskou kolonii v ul. Borská opustit. Zastupitelstvo magistrátu na konci března vybralo 21 městských lokalit, jejichž dosavadní význam se má zcela změnit. Jsou to takzvané celoměstsky významné změny územního plánu. Město totiž vytvořilo seznam lokalit, kde nebude čekat na nový územní plán, ale změnu schválí přednostně. Jednou z nich je i změna zahrádkářské kolonie v ul. Borská na park. Blíže viz článek zveřejněný 20.4.2009 v Mladé frontě DNES.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo na konci března vybralo 21 městských lokalit, jejichž dosavadní význam se má zcela změnit -třeba místo zeleně budou domy. A to přednostně. Jenže část položek v tomto seznamu je kontroverzní a lidé nevědí, proč na ně město tak spěchá.

„Pražské zastupitelstvo na konci března schválilo takzvané celoměstsky významné změny územního plánu.“ Již tato věta zřejmě řadu čtenářů odradí pokračovat v četbě. Jenže neměla by. Pod tímto úřednickým termínem se totiž skrývá řada kontroverzních kroků magistrátu, jež se života velkoměsta citelně dotknou.
Město totiž vytvořilo seznam lokalit, kde nebude čekat na nový územní plán, ale změnu schválí přednostně. Mnoho položek v seznamu se potýká s ostrou kritikou. Proč zrovna tato místa považuje město za tak důležitá, aby se začala zmítat ve víru změn přednostně?

Trojmezí: pole a sad, nebo raději vilová čtvrť?
Tisíce podpisů pod peticí, rozhádaní politici i emoce zděšených ekologů provázejí rozhodnutí zastupitelů o zásahu do Trojmezí - tedy území sevřeného mezi Hostivaří, Chodovem a Záběhlicemi. Trojmezí je nyní vměstských plánech vedeno jako zeleň a orná půda. „Jsme přesvědčeni, že se zde nemá stavět, zlikvidovala by se část parku,“ uvedl autor petice Jan Chváta. Magistrát tvrdí, že o zastavění celého území nemůže být řeč. Chce zde parky a „jen“ asi dvě stovky bytů. Pokud by šlo o bytové domy, 200 není tak moc na tak rozlehlé území. Některé materiály, které se šíří mezi developery, zde počítají s vilovou čtvrtí, ale ta se jistě rozroste na mnohem větší ploše. Radní Martin Langmajer, který má územní plánování na starosti, zde chce i rekreační a sportovní plochy a výškové domy odmítá. Výhody magistrátního návrhu: Území je dnes zanedbané. Není zde park, ale oraniště a opuštěný a zarostlý sad bez pěších cest. Žijí zde bezdomovci. Nevýhody: Místní lidé by přivítali, aby se lokalita změnila v rozsáhlý upravený park. Nové zástavbě naopak zeleň musí ustoupit, ale také by nové domy musely být napojeny silnicemi na přetížené čtvrti, jakými jsou Chodov, Hostivař a Spořilov.

Letiště: nová ranvej, nebo raději ticho nad městem?
Praha se rozhodla, že si za výstavbou nové přistávací a vzletové dráhy na ruzyňském letišti bude stát za každou cenu. Zastupitelé totiž odhlasovali, že rychleji projednají i změnu územního plánu, která se letové dráhy týká. Výhody: Již dnes na letišti v Ruzyni přistávají nebo vzlétají ve špičce letadla každé dvě minuty a jedna dráha strojům nestačí. Stavba ranveje umožní, aby se v české metropoli otočilo 270 tisíc strojů ročně. Oddychne si i Praha 6, přes níž část letadel na starou dráhu nalétává. Nevýhody: hlavní nevýhodou je hluk. Toho se nejvíce obávají obyvatelé Suchdola, který je od aerodromu vzdálen vzdušnou čarou sedm kilometrů. „Ranvej společně s plánovanou výstavbou silničního okruhu pro nás znamená neúnosnou zátěž emisemi a hlukem,“ opakuje tamní starosta Petr Hejl.

Újezd: klidná periferie, či živoucí centrum?
Pražští radní mezi priority zahrnuli i rozvoj periferie. Mezi významná území, kde se dnes rozkládají pole a louky, patří i parcely v Újezdu u Průhonic. Zde mají mezi Formanskou ulicí a brněnskou dálnicí vyrůst administrativní budovy s kancelářemi i byty. Ve hře je 132 tisíc m2 orné půdy. Tím, že se změní ve stavební parcely pro komerční výstavbu, zhodnotí jejich vlastníci svůj majetek minimálně osmkrát. Výhody: Je jisté, že se metropole potřebuje rozrůstat a volných parcel ve středu města ubývá. Zároveň tato lokalita kvůli sousedství s rušnou dálnicí nebyla dosud příliš vyhledávanou čtvrtí pro rezidenční zástavbu. Nevýhody: Pro současné obyvatele Újezdu bude nová zástavba přítěží. Navíc se patrně zhorší prostředí v blízkém Milíčovském lese.

Černý Most: Kolonie, nebo raději vlaková zastávka?
Zahrádkářská kolonie a zaneřáděné okolí železnice by se podle magistrátu měly změnit na park s novou zastávkou Praha-Rajská Zahrada. Výhody: Upravené okolí železniční trati je dnes v hlavním městě téměř zjevením. Parčík u kolejí jistě lidé přivítají stejně jako novou zastávku napojenou na blízkou stanici metra. Nevýhody: Majitelé chatek a zahrádek v kolonii si budou muset sbalit své věci a Černý Most opustit.

Březiněves: pole, nebo spíš skládka?
Do magistrátního seznamu priorit se dostaly i pozemky v Březiněvsi. Teď je tu pole a pár remízků, ale město sem chce rozšířit skládku. Výhody: skládka je na okraji města a její rozšíření se přímo nabízí. Od domů ji odděluje biokoridor. Nevýhody: skládka se začíná od Březiněvsi rozrůstat směrem k Dolním Chabrům, kde je další skládka. To mohou špatně vnímat místní obyvatelé.

Z priorit města přednostní změny
DOPRAVA
Ruzyně
Co je zde nyní: orná půda, louky Co zde bude: letová dráha
Uhříněves, Horní Měcholupy Co je zde nyní: obytná čtvrť přetížená dopravou Co zde bude: přeloží se ulice Hornoměcholupská
Vršovice Co zde bude: přebudují se ulice Vlašimská a Ruská kvůli lepšímu provozu na křižovatce Ruské s Bělocerkevskou

NOVÉ DOMY
Trojmezí
Kde: Záběhlice, Hostivař, Chodov Co je zde nyní: orná půda, sady, zahradnictví Co zde bude: nová vilová čtvrť se sportovišti a parkem
Pitkovice Kde: severně a západně od ulice V Pitkovičkách Co je zde nyní: orná půda, louky Co zde bude: čtvrť s parčíkem
Modřany Kde: u zastávky tramvají Modřanská rokle Co je zde nyní: určeno územním plánem pro sportovní využití Co zde bude: nová zástavba
Čakovice Co je zde nyní: sady, lesní porosty Co zde bude: kruhový objezd, rodinné domy, administrativní budova, protihlukový val a sportoviště
Chodov Kde: parcela u zastávky autobusu Blažimská na Chodovci Co zde je nyní: louky Co zde bude: obytný dům s parkovištěm

ADMINISTRATIVNÍ CENTRA
Újezd u Průhonic
Kde: mezi ulicí Formanská a D1 Co je zde nyní: orná půda, louky Co zde bude: administrativní budovy částečně s bydlením
Lysolaje Co je zde nyní: pozemky a objekty v majetku armády Co zde bude: obchody a služby
Stodůlky Co je zde nyní: areál školy Co zde bude: administrativní objekty, nové městské jádro

ZELEŇ
Běchovice
Co je zde nyní: pole, louky Co zde bude: les
Kyje (Černý Most) Kde: na začátku Chlumecké ulice Co je zde nyní: zahrádkářská kolonie a zanedbané drážní pozemky u trati do Vysočan Co zde bude: parčík s vlakovou zastávkou

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011