Hlavní menu:

17.04.2008, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

16. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy

Dne 24.4.2008 proběhne 16. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy. Na programu jednání je schválení požadavků městských částí hl. m. Prahy na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007 (popř. 2006) k využití v roce 2008. Mezi navrženými dotacemi převáděnými do roku 2008 je také pro MČ Praha 14 "Rekonstrukce parku vč. ohradní zdi a zeleně" (ORG 4518) částka 1 192 938,00 Kč. Převedení nevyčerpaných účelových prostředků je zdůvodněno prodloužení správního řízení na vydání rozhodnutí ke kácení dřevin v parku. Dle důvodové zprávy v současné době MČ čeká na vyjádření České inspekce životního prostředí, které je nutné pro vydání rozhodnutí.
Dále je v návrhu, převedení nevyčerpaných účelových prostředků pro akci "Vybavení sportovišť potřebným zázemím, ul. Pilská (ORG 8737)". U této akce byl změněn název na nový zpřesněný název: "Stavební úpravy části objektu čp. 9, ulice Pilská (1.P.P.,1.N.P.) ORG 8737" a Rada hlavního města Prahy schválila částku 4 778 243,50 Kč. Převedení nevyčerpaných účelových prostředků je zdůvodněno tak, že v roce 2006 byla z dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy zpracována dokumentace na vybudování hřiště a zázemí v areálu čp. 9 v Hostavicích. Ze stanovisek dotčených orgánů, zjišťovaných pro účely získání nezbytných povolení, však vyplynula potřeba nejdříve řešit změnu hranic funkčních ploch a zpracovat celkovou studii využití areálu. Finanční prostředky byly v roce 2007 čerpány jednak na úhradu této studie, jednak na zpracování dokumentace pro stavební řízení na vyřešení zázemí.
Úřad městské části Praha 14 navrhl rozsáhlou rekonstrukci zámeckého parku v Hostavicích. Odbor životního prostředí zahájil správní řízení ve věci pokácení 134 ks listnatých dřevin (javor, dub, akát, jasan, lípa, vrba, bříza, třešeň, jírovec) a 18 ks jehličnatých dřevin (smrk, modřín, borovice, jalovec, cypříšek, zerav) na základě studie pěstební zásahy v zámeckém parku v Hostavicích - dendrologický průzkum na pozemku čís. parc. 145, k. ú. Hostavice, jehož vlastníkem je hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha 14.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011