Hlavní menu:

Podmenu:Dokumenty

 
Dokumenty

Obsah
* Užitečné návody a dokumenty
* Dokumenty občanského sdružení Kyjský občanský klub
* Články v listech Prahy 14
* Články v tisku
* Úřad městské části Praha 14
* Magistrát hlavního města Praha
* Evropská unie

(11 článků)

 
05.12.2008, autor: KOK, kategorie: Dokumenty

Návrh rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2009

Úřad m.č. Praha 14 zveřejnil na svých webových stránkách návrh rozpočtu na rok 2009, který bude dne 16.12.20087 schvalovat Zastupitelstvo m.č. Praha 14. Blíže viz návrh rozpočtu a důvodová zpráva k návrhu rozpočtu roku 2009. Celý článek ...

03.02.2005, kategorie: Dokumenty

Evropská unie

Dokumenty občanského sdružení Kyjský občanský klub

24.5.2005 - Proběhla změna stanovy sdružení "Kyjský občanský klub"
18.4.2005 - Podány podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
25.10.2004 - pro Zastupitelstvo P14 zpracovalo KOK informaci o možnostech využití možností programu regenerace panelových sídlišť. Odpověď zaslal místostarosta Ing. Miroslav Skala.
25.10.2004 - pro Zastupitelstvo P14 zpracovalo KOK informaci o možnostech využití prostředků z Evropského regionálního rozvojového fondu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 (JPD2) na Praze 14. Odpověď. zaslal starosta Ing. Miroslav Froněk.
12.5.2002 - Podněty Radě Městské části Praha 14 ke zlepšení stavu životního prostředí
Vše v příloze.

Ke stažení: Příloha, 409 kB

Kácení a poškozování stromů a jak mu zabránit

Kácejí se v místě Vašeho bydliště stromy nebo se takové kácení plánuje? Byli jste svědky nelítostného vykácení stromořadí či necitlivé úpravy parku? Nelíbí se Vám, že se úřady či podnikatelé chystají poškodit Vaše životní prostředí nebo je již poškodili? Nechcete se s tím smířit? Dnes, v době velkého znečištění životního prostředí, jsou stromy stále důležitější. Ostrůvky zeleně v umělém prostředí našich měst a obcí mají mnoho nenahraditelných funkcí. Stromy příznivě ovlivňují složení vzduchu - vytvářejí kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý.
Podrobnější informace naleznete na stránkách občanského sdružení Arnika, Jak zachránit stromy, Kácení a zákony a Vzory úředních podání.

Hlášení poruch na světelné dopravní signalizaci

Hlášení poruch a závad na světelné dopravní signalizaci, komunikaci nebo zařízení na komunikavci, které je ve správě Technické správy komunikací můžete nahlásit na dispečink, tel. 224 231 950, 224 237 719, 224 237 725. Zprávu můžete také podat přes www formulář a odeslat buď na centrální dispečink, který zprávu doručí odpovědným pracovníkům TSK, nebo přímo oblastní správě, která spravuje tu lokalitu, ve které se závada vyskytla.

Program rozvoje městské části Praha 14 (pro období 2007-2010)

V listech Prahy 14 č. 9/2007 byl zveřejněn Program rozvoje městské části Praha 14 (pro období 2007-2010), který byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 dne 28.6.2007.
Do tohoto programu se nedostal také podnět ke zpracování nové studie dopravního generelu.
Při schvalování Programu rozvoje městské části Praha 14 na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 starosta Ing. Miroslav Froněk konstatoval, že se jedná o prvotní návrh, který je možné na základě dalších diskusí a podnětů od občanů aktualizovat.

Články v listech Prahy 14

30.5.2005 - Listy Prahy 14 č. 6/2005 - OTEVŘENÝ DOPIS zástupců občanských sdružení MČ Praha 14, který podepsali zástupci občanských sdružení Prahy 14 (Kyjský občanský klub, Zdravé Kyje, Občanské sdružení Rožmberská, Občanské sdružení Jahodnice, 1. občanské sdružení Hloubětín a Za Hutě krásnější)
Celý článek ...

Články v tisku

30.5.2005 - Britské listy článek "Případ dvou domů v ulici Pod Vyšehradem v Praze - Podolí"


13. 5. 2005 - Hospodářské noviny se věnují černým stavbám -
Blíže viz články:
   Postavit, otevřít a potom řešit pokutu
   Prodávej, než přijedou buldozery
   Philips vyrábí, sporům navzdory
   Kolaudace nebo stavba? Prostor pro korupci
   Střety s razítky


20. 8. 2004 - Na serveru Econnect vyšel článek "Kauza Slévačská: Občané versus radnice?".

Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Další informace naleznete v sekci bezpečnost - krizové situace webu MČ Praha 14.

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Plnírny Satalice, Český Plyn k.s.

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování obsahuje stručný popis výrobní činnosti Plnírny Satalice, Český Plyn k.s. (stáčecí stanoviště železničních cisteren a autocisteren, dva kulové zásobníky na propan-Butan), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s.

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování obsahuje stručný popis výrobní činnosti Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s. (výroba acetylenu, plnění acetylenu, plnění technických plynů skladování tlakových lahví), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011