Městská část Praha 14
Úřad městké části
odbor výstavby a dopravy

Závěr zjišťovacího řízení "Prodejna potravin LIDL, Praha 14 - Hloubětín, Kolbenova ul.",
  Naše značka
OVD/2337/2338/04/VYBJ
Vyřizuje/linka
Ing.arch.J.Výborný/311
V Praze dne:
09. 12.2004

 

Věc:

ROZHODNUTÍ

O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Navrhovatel DAVID HUBÁLEK - GLOBAL, development finances real estate, Jindřicha Plachty 5, 150 00 Praha 5, DIČ: 005-6711190596, IČ: 64898644, zastupující investora- stavebníka LIDL Česká republika, v.o.s., Pekařská 7, 155 00 Praha 5, podal dne 07.06.2004 návrh, doplněný 30.07.2004, na vydání rozhodnutí o umístění stavby


"PRODEJNA POTRAVIN LIDL včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě"

Celý text ( formát .pdf, 263KB)
Celý text (formát .rtf, 655KB)