Nové odkryté podzemí pískovny nejspíš znovu zmizí

Mladá fronta DNES - Regionální mutace Praha - 6.12.2006

Hloubětín - Při stavbě nových domů na pozemku mezi ulicemi Stropnická a Za Černým Mostem v Hloubětíně dělníci před několika dny odkryli podzemní prostory z druhé poloviny 19. století, které zde zůstaly ještě z dob, kdy se v okolí ve velkém těžil písek. Ale lidé se do síní a chodeb s největší pravděpodobností nepodívají.

"Podle informací, které mám v tuto chvíli k dispozici, bude již ve středu celý prostor zavezen popílkovou směsí a stavba bude pokračovat dál podle plánu," uvedl včera v podvečer geolog Václav Cílek. Několik dní po svém odkrytí tak znovu zmizí síť dochovaných chodeb s pilíři, které vedou do dvou místností, v nichž je strop ve výšce až šesti metrů. A tentokrát již půjde nejspíš o zmizení trvalé.

"Ve chvíli, kdy se celý prostor zaveze nebo vybetonuje, je prakticky nemožné ho znovu zpřístupnit. I kdyby se to povedlo, bude nevratně poničený," objasňuje Cílek a dodává, že by to byla určitě škoda.

Čím je tedy toto podzemí odlišné od ostatních, když v těsném sousedství je podobných prostor víc? "To je jednoduché - je zkrátka krásně zachovalé, protože bylo odkryto až teď. Pískovna Bílý kůň, která je poblíž, totiž po skončení těžby sloužila jako sklad ovoce, což podzemním prostorám rozhodně neprospělo," říká geolog.

Později se ve skladu začaly propadat stropy, a byl proto narychlo opuštěn. "A s úklidem si hlavu nikdo moc nelámal. A když navíc Bílého koně objevili místní chataři, kteří sem navezli spoustu odpadu, z bývalé pískovny se stala skládka. Je tudíž jasné, že byly prostory zničeny," vysvětluje Cílek.

Naproti tomu byly nově objevené prostory odkryty teprve nedávno, a jsou tedy velice zachovalé. Vědělo i se o nich přitom déle, průzkumný i vrt tu proběhl už na konci roku 2004.

"V chodbách se dochovala řada i drobných detailů, jako jsou důlní značky nebo pozůstatky úchytů pochodní, kterými si pískaři svítili na práci. Bylo by proto škoda, kdyby byly tyto prostory zasypány dříve, než je stačí důkladně prozkoumat a ocenit archeologové a památkáři," domnívá se Martin Přibil z občanského sdružení KD Báňsko-historická a speleologická společnost.

Archeolog Milan Kuchařík mu však oponuje. "Na tuto stavbu dohlížím už delší dobu, a o prostorách tudíž vím. Ale na rozdíl od pana Cílka nebo pana Přibila rozhodně nemám i pocit, že by šlo o nějak významný i nález. Podobných prostorů je v okolí Vinoře, Kbel nebo Proseku řada," míní a dodává, že teď už je na záchranu v každém případě stejně příliš pozdě.